Sommarträff 1 och Skepparmöte inför eskadern 2015

Första sommamötet 2015 kombinarat med

Skeppsarmöte inför eskadern 2015 som startar

den 25 maj på Dyrön, södra hamnen se särskillt program

Publicerat i 2015: