Sommarträff i Hinsholmshamnen

Sommarträffpå Hinsholmen

Den 25 juni var det åter sommarträff, denna gång på Hinsholmen.Vädret var bra så vi satt utomhus.

Ordförande Klas gick igenom dagsläget för den planeradejubileumsseglingen som startar den

11 augusti. Målet är Nordens ark den 13:e och däremellan stopp påDyrön med bastu och på Bohus Malmön eller Lilla Kornö. Hemseglingtorsdag den 14:e. Sven Hansson, som harangerades för fint förarbete,lämnade en anmälningslista för cirkulation.

Jubileumsmiddagen den 22 augusti blir som tidigare planerat på båtenMarieholm vid operan. Menyförslag ska ses över med målet atterbjuda en festmåltid till så lågt pris som möjligt.

Klas återkommer med information och anmälningslista.

Nästa sommarmöte hålls den 23 juli. Information om lokal meddelassenare.

Nu tar tisdagsseglingarna uppehåll en månad. Nästa segling blirtill Vrångö den 29 juli.

Publicerat i 2014: