SS Fram informerar Seniorseglarna om sin verksamhet

SSFram hos Seniorseglarna

Seniorseglarna – och derasträbåtsälskare i synnerhet – kunde glädjas åt en mycket givandeträff på LSS den 15 januari. Vi hade då celebert besök av RoineMoberg, ordförande för Svenska Kosterbåtsförbundet, och PercyAndersson från SS Fram, där han bl.a. är verksam inom tekniskakommittén.

Percy bjöd på en mycketintressant resa genom SS Frams historia, assisterad av Roine. Alladessa eldsjälar som bjudit på tusentals volontärtimmar för attskapa nya båtar och rädda gamla vrak. Alla dessa renoveringar ochköp av lottbåtar. En stor kulturgärning. Fokus har i över hundraår legat på en av de vackraste och trevligaste båttyper Sverigehar frambringat – de s.k. Kosterbåtarna.

SS Fram hade som mest 1 170medlemmar. Idag är de 520. Inom SS Fram finns en sektion kallad”Gamla Framare”. Där blir man medlem efter 20 års medlemskap iFram (eller den som gjort något väldigt bra!) Bl.a. sköter GamlaFramare ett för klubben heligt kummel.

Mycket glädjande förSeniorseglarna är att vi välkomnas att lägga till vid hamnen iFramnäs, Frams klubbholme på Bohus-Björkö, under sommarensdagseglingar.

Då kan vi också besökaklubbhuset ”Rotundan" på kullen och beskåda skärgården.

Saxat från SS Framshemsida

Segelsällskapet Framsrötter går tillbaka till 1896 då Sällskapet bildades påSvinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antalseglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen förSS Fram och som ännu är Sällskapets ledstjärna. Kännetecknandeför Segelsällskapet Fram är dess vårdande och engagemang avträbåtar och då främst de s.k. Kosterbåtarna.

1930 införskaffades SSF:sklubbholme Framnäs som är beläget på Bohus-Björkös sydspets iGöteborgs norra skärgård. Här finns rejält tilltagna bryggor ochandra bekvämligheter som är tillgängliga för såväl medlemmarsom gästande båtar.

1939 uppfördes och invigdesklubbhuset "Rotundan" där mången danssugen båtvänsvingat sina lurviga ben på det vällackade trägolvet.

Svenska KosterbåtsförbundetSKBF

SKBF är ett förbund som hartagit till uppgift att förvalta och bevara Kosterbåtens historia.Förbundet har följt båtens utveckling från att ha varit en påsin tid modern familjebåt och bra sjöbåt till att bli en båt vällämpad för kappsegling.

Kappseglingarna Ägirsköldenoch Kosterpokalen arrangeras varje år av SKBF och ett lokaltSegelsällskap i Bohuslän. SKBF har även startat klassmästerskapför sina K-6 or (Kosterbåtsförbundets 18 kvm entypsbåt).

Förbundet har även ettritningsarkiv över kosterbåtar. Idag finns 150-200 kosterbåtarregistrerade.

1.Roine Mogren ochPercy Andersson 2. Här ärdet.

3.SS Fram hamnen 4.Percy vid sjökortet

Eftersedvanlig fika

Seniorseglarnas fototävling2013 avgjord

Träffen den 15:e avslutadesmed att fotogeneralen Franz presenterade resultatet förfototävlingen. Till sin hjälp har han haft en fotoklubb iLidköping. Klubben utsåg pristagare och gav hedersomnämnande.

Resultat.

1:a pris Ulf Arensberg

2:a pris Anders Flink

3:e pris Lars Holmstrand

Fototävlingen med bilderredovisas separat.

5. Fotografgeneralen Franz

Publicerat i 2014: