Studiebesök på trålare

Tyvärr är studiebesök på trålaren “KRISTIN”

inställt, men vi tar oss till på Donsö ändå.

Vi träffas på Saltholmen vid båten till Donsö

Båten avgår kl. 09.25, efter en stärkande

promenad och Lunch/Fika på egen

bekostnad sker återresan kl.12.40

Publicerat i 2017: