Våravslutning 2017

Våravslutning2017

Sedvanlig vårlunch iKungarummet

Alla önskade varandra entrevlig sommar och god eskadertur!

Vi ses påtisdagssegligarna (seunder rubriken “Program”)

Publicerat i 2017: