Vinga

Åretsförsta tisdagssegling, Vinga

Seniorseglarnas tisdagsseglingar 2017 har startat!

På planerat datum 2/5 gav sig vår medlem Lasse Lundell ensam ivägmot målet. Han använde sin motorbåt. Segelbåten är inte sjösattän.

En strålande vårdag, svaga ostliga vindar, nästan stiltje ochingen sjö.

Det var gott om plats i hamnen på Vinga. Där låg endast tre störresegelbåtar, som hade legat över natten. Båtarna lämnade Vinga närfrukosten var klar Några andra Seniorseglare syntes inte till.

Vi är nog lite senare i starten än vanligt. Det har ju varit enkall vår.

Vid pennan: Sven H

Publicerat i 2017: