Styrsö Bratten

Månadsutflykttill Styrsö Bratten

Månadsmötet27 juli blev en skärgårdstur till Styrsö Bratten. Anledningen tillatt det blev just denna hamn var att vi med säkerhet visste att detdärstädes fanns flera näringsställen. Deltagare var Cay Englundoch Klas Wirdemo.

Färjeläget Styrsö Bratten

Cay och Klas tog in på trivsamma Café Öbergska

Publicerat i 2016: