Sven Ternmalm och Jan Lindahl berättar om segling till Skottland 1984

Svenoch Jan om segling till Skottland 1984

Den 30 juni 1984 gav de sigiväg – fyra entusiaster i Comfort 30 ”Laranja” – från Strömstadvia Lindesnes till Skottland. Efter ca en månad var de hemma igen,rika på upplevelser och nya seglingserfarenheter.

På dagens seniorseglarträffberättade Sven Ternmalm om denna seglats, assisterad av Jan Lindahlsom visade sina egna diabilder. De var med som besättning för 30 årsedan. Här ges bara ett kort referat av Svens berättelse omseglingen, som redovisades detaljerat i Svenska Kryssarklubbensårsbok något år efter äventyret. Nedan bifogas några av Jansbilder.

Färden västerut frånLindesnes var tuff med hårdare väder än prognosen hade angivit. Iden grova sjön togs ett gemensamt beslut att inte återvända utanfortsätta mot Skottland. Överfarten gick bra och under resten avmånadens segling var vädret blandat och odramatiskt. Naturligtviskomplicerades framfarten av tidvatten och strömmar.

Efter den besvärligaöverfarten, med ankomst Fraserburgh, gick seglatsen vidare in iMoray Firth och till Inverness. Därefter genom slussar och sjöarsom Lochness över till Fort William nära Skottlands högsta bergBen Nevis. Sedan via Loch Linnhe ner mot Oban. Tyvärr kunde de intebesöka öarna Mull och Staffa. Särskilt Mull har en central roll iDruidernas historia och den kristna utvecklingen i Skottland.

Seglingen gick vidare upp motyttre Hebriderna och så småningom angjordes Stornoway på Lewis.Därefter upp till Cape Wrath, över till Pentland Firth och runtDuncansby Head. Hemseglingen startade sedan från Wick. Vädret hemvar gott och nu fick besättningen långa ben med undanvindar attglädjas åt.

Eskadern

Eskaderledare Bengt gickigenom dagsläget för våreskadern till Danmark, med start den 21maj på Laesö. Nu är fem båtar aktuella och besättningsfrågangår mot sin slutliga lösning.

Ett sista förberedande mötemed skeppare och besättningar hållas den 14 maj kl. 10:00 på LSS.

Bildspel

Sven Hansson visade sitt nyabildspel från förra årets våreskader till Norge. Ingående bildertagna av honom och Lars Holmstrand.

Sven gick även igen tre olikaalternativ för jubileumsseglingen under vecka 33. Beslut omseglingens väg och övriga detaljer samordnas avdagseglingskommittén.

Sven om seglingen till Skottland 1984

Jan visade sina diabilder

Sven till rors i sitt klassiska regnställ

Sven håller i sig när sjön bryter

Laranja förtöjd vid lågvatten

Lochness

Stor publik vid slussningarna

Trevliga Tumlare eskorterade under seglingen

Jan vid rodret

Bengt om eskadern till Danmark i maj

Publicerat i 2014: