Ulf Bendrik om Älvsnabbens världsomsegling

Älvsnabbensvärldsomsegling på LSS

Den 4 november 1954 lossades förtöjningarnatill Älvsnabben i Karlskronas hamn och det svenska krigsfartygetgled ut på sin berömda jordenruntkryssning, vilket var den förstaett svenskt marinfartyg företagit sedan Vanadis gick ut på de sjuhaven 70 år tidigare. Ombord fanns 255 man, officerare,underofficerare, högbåtsmän, officersaspiranter och värnpliktiga,som nu fick ett avundsvärt tillfälle att komma ut och studerajordens länder och folk. Syftet var främst att utbilda besättningenunder realistiska sjöförhållanden.

Ulf Bendrik gästade LSS på dagensseniorseglarträff. Han berättade engagerat om jordenruntfärden ochvisade sedan en mycket fin film om hela resan, som gjordes mellan den10 november 1954 och 2 maj 1955. Ulf var själv med ombord. Han blevtillfrågad under sin värnplikt om han ville resa med. Naturligtvissvarade han ja! Några bilder tagna från filmduken visas nedan.

Älvsnabben skulle egentligen blihandelsfartyg, men blev minfartyg under kriget. Bra utrymmen ombord.Som kuriosa kan nämnas att man inför jordenruntfärden1954 lastadein 12 ton djupfryst mat och ett antal plastbehandlade julgranar,bland mycket annat. Efter kriget blev hon eskader- ochutbildningsfartyg. Billig i drift med en dieselmotoreffekt på 3 000hk. Älvsnabben ersattes senare av fregatten Karlskrona somutbildningsfartyg i marinen.

Ulf Bendrik

Stort intresse och många frågor

Älvsnabben i sin glans dagar

Världsomseglingen

Flottist mot stora äventyret

Roskyddet behövde bättras på i tropikerna

Jul ombord i tropisk värme

Kung Neptun i aktion under dop videkvatorpassagen

Svensk gymnastikuppvisning i fjärran östern

Geisha musicerar för besättningen

Svenska indianhövdingar krönta i USA

Älvsnabbens vapen får översyn införhemkomsten

Publicerat i 2013: