Ulf berättar om analog fotografi

Ulfom Den Magiska Analoga Fotografin

Många har vi upplevt det någon gång. Attsätta en filmrulle i en klassisk analog kamera, noggrant ocheftertänksamt exponera varje dyrbar ruta, för att sedan framkallaoch se hur det blev. Mer komplicerat, långsammare och dyrare ändigitalfoto – men magiskt!

På Seniorseglarnas träff den 16 novemberberättade Ulf Arensberg engagerat om sitt intresse för denklassiska analoga eran inom fotografin. Från 30-talet till 70-talet,innan elektronik och datorer byggdes in i plastkameror för attunderlätta fotograferandet.

Ulf tog upp viktiga delar av fotohistorien samtnågra berömda fotografer och deras verk. Han berättade om sinabästa, fullt fungerande analoga kameror, varav den äldsta är 100år gammal. Vest Pocket Kodak var de engelska soldaternasfavoritkamera under 1:a världskriget, innan militärledningenförbjöd dem att skicka hem skrämmande skyttegravsbilder.

Ulf visade sedan ett urval av sina svartvita,analoga bilder han tagit under senare år med respektivefavoritkamera. Till hans glädje väckte bilderna stor uppskattningbland de församlade seglarvännerna. Det blev en nostalgisk resa somkanske lockar några att leta i garderoben efter sin gamla klenod,damma av den, sätta i en film och njuta!

Ulf Arensberg med sin Rolleiflex. Han berättade engagerat om sittintresse för analoga kameror och den dynamiska utvecklingen från1930-talet till 70-talet.

Hans äldsta, fullt fungerande kamera är en 100 år gammal VestPocket Kodak. Den gjordes i ca 2 miljoner exemplar mellan 1912 och1926.

En fin klassiker är Leica IIIc, som mycket liknar konstruktörenOscar Barnacks grundkonstruktion 1913. OskarBarnack

Ulfs Leica M2 är nyservad och omklädd. Fungerar som när den var ny1963.

En Hasselblad stod länge på Ulfs önskelista. Nu har han en 500Csom fungerar fint.

Nikon FE är en lätt och smidig kamera med elektronisk slutare. Lättatt använda, men kanske något för modern för att kallas klassiskanalog.

Nikon F4 från början av 90-talet var sin tids framgångsrikayrkeskamera. Mängder av automatik, elektronik och datakraft. Nästansom en fullblods digital kamera. Så den kan inte kallas klassisktanalog. Men den klarar nästan allt – fast bilden lagras på film!

Publicerat i 2016: