Våravslutning och lunch på GKSS

SeniorseglarnasVåravslutning på GKSS

Den 9 april var detvåravslutning för Seniorseglarna, med lunch på GKSS Seglarkrogen.Liksom tidigare år fyllde vi det fina Kungarummet till sista plats.

Gott humör och spändförväntan inför kommande sjösättningar, eskader,tisdagsseglingar och jubileumsarrangemang präglade samvaron runtbordet.

Sven Ternmalm, som fyller 90år senare i april, hyllades under lunchen med tal av ordförandeKlas Wirdemo, som också överräckte vin och blommor till jubilaren.Därefter stående hyllning av närvarande lunchseglare.

Carl-Erik Carlsson berättadekort om föreningens födelse under de första seglingarna 1994.

Efter lunchen sammanträddeeskaderdeltagarna för ytterligare finputsning av seglingen, someventuellt startar några dagar senare än 21 maj. EskaderledareBengt Runge kommer att meddela separat om den slutgiltiga planen.Sista mötet inför eskadern hålls den 14 maj på LSS.

Seniorseglarnas vårlunch på GKSS Seglarkrogen

Grattis Sven – snart 90!

Carl-Erik berättade om föreningen Seniorseglarnas födelse 1994

Publicerat i 2014: