Våravslutning

Vårluncheninledde seglingssäsongen

Den 8 april samlades 22seniorseglare till den traditionella vårlunchen på GKSSSeglarkrogen.

Lunchen innebar avslutningenpå inomhussäsongen och början på årets seglingssäsong. Nu skaalla båtar vårrustas klart för snar sjösättning inför olikaäventyr under sommaren. Tisdagssegling varje vecka och våreskadersom vanligt.Vi hoppas årets sommar blir lika fin som förra årets.

Ordförande Klas Wirdemohälsade välkommen till lunchen och berömde programkommitténAnders Flink och Björn Tuvung för det fina vårprogrammet, somföljde upp det lika välmatade programmet under jubileumsåret 2014.

Eskaderchef Bengt Runge gickigenom dagsläget för eskaderplaneringen. I år seglar vi upp genomBohuslän, med samling och start på Dyrön den 25 maj. I skrivandestund är sex båtar anmälda med ca 14 seglare.

Seniorseglarnaönskar alla medlemmar och andra seglarvänner glad sommar med mångatimmar till sjöss!

  1. Förväntansfulla Seniorseglare utanför GKSS

2. Klas hälsar välkomna

3. Lunchen serveras iKungarummet

4. Bengt går igenomplaneringen inför Våreskadern 2015

Publicerat i 2015: