Vårlunch

Kl. 12 träffas vi i Kungasalen i GKSS klubbhus

och äter traditionsenlig våravslutningslunch,

Anmälan skall helst göras till Ulf A. via mail.

SE “OM OSS, MÖTESANTECKNINGAR, 2019”

Publicerat i 2019: