Vårlunch på GKSS Seglarkrogen

Våravslutningpå GKSS Seglarkrogen

Så var det åter dags förGKSS Seglarkrogen. 20-talet seniorseglare samlades i Kungarummet ochintog vårlunch med sedvanlig gemyt och hög ljudnivå. Därmedavslutades inomhussäsongen.

Nu kavlar seniorseglarna uppärmarna och spurtar vårrustningen. Båtarna ska i sjön.Onsdagseglingarna börjar en bit in i maj och den 20 majsammanstrålar en handfull segelbåtar vid Klädesholmen för åretsvåreskader under drygt två veckor.

Dags igen för Seniorseglarnastraditionsenliga vårlunch på GKSS Seglarkrogen.

Ordförande Anders hälsadevälkommen och vände sig sedan särskilt till Carl-Erik vidlångbordets hedersplats. Carl-Erik firar som grundare 25-årsjubileummed Seniorseglarna 2019.

Bengt gick åter igenom lägetför våreskadern. Fem båtar står i dagsläget på startlinjen, medsamling vid Klädesholmen den 20 maj. Flottan består av Malö 37“Felicia”, Bumerang 32 “Pearl”, Scanmar 33 “Meia”,Bavaria 34 “Madame” samt Svan 46.

Publicerat i 2019: