Vårsäsongen 2016 igång!

Vårsäsongen 2016 igång!

Den 13 januari samlades seniorseglarna för att fortsätta där vislutade 2015: intressanta föreläsningar, studiebesök och planeringav olika seglingsäventyr.

Anders Flink gick igenom programkommitténs förslag för våren.Mycket intressant på gång! Färdiga programpunkter publicerassuccessivt på hemsidan.

Sven Ternmalm och Carl-Erik Carlsson presenterade två fina böckervi borde läsa.

Sven sammanfattade innehållet i boken ”Rutigt och Randigt” avRichard Berlin, utgiven 1954. Här beskrivs intressanta tidsbilderfrån Göteborg och allehanda segling, bl.a. i Långedrag.

Carl-Eriks bok ”En annorlunda världsomseglare” var författad avKurt Björklund, en mycket originell seglare med brokig bakgrund. Hanär Sveriges meste världsomseglare. Tre och en halv gång segladehan ensam jorden runt med sin Golden Lady. Kurt blev också denförste skandinav som rundade de fem klassiska kapen när han 1985,64 år gammal, seglade på de ökända breddgraderna "theroaring forties" – på samma rutter som kappseglingsmaskinernai Volvo Ocean Race. Skillnaden var att Kurt seglade ensam i en10-metersbåt.

Därefter presenterade Franz Matzinger resultatet av fototävlingen2015. Eftersom vi inte hade tillgång till en projektor kunde hanbara berätta hur juryn i Lidköping bedömt de vinnande bilderna. Vivet alltså inte vilka bilder som placerade sig och inte heller vilkaseniorseglare som utmärkt sig. Spänningen är hög införavslöjandet och visningen nästa onsdag på LSS!

Sista punkten denna gång var planeringen inför eskadern i maj/juni.Sven Ternmalm gick åter igenom alternativa seglingsrutter i danskaskärgården, närmare bestämt i Smålandsfarvandet. Som alternativpresenterade han segling till Limfjorden, med olika vägar dit ochhem. Eskadergeneral Bengt Runge kompletterade dragningen bl.a. medupprop om båtar och besättningar.

Kärnfrågan är vad vi vill med eskadern. Ska vi prioriteraomväxlande inomskärssegling med kortare etapper, god kontakt mellanbåtarna under segling och i hamn – eller ska vi segla långaetapper på öppet vatten, även på natten, med risk för splittradflotta? Eskadersegling betyder per definition god och säkersammanhållning inom flottan under segling och i hamn, med målet attfå fina gemensamma seglingsupplevelser och att ha så trevligt sommöjligt.

Programkommitténs Anders Flink (t.h) gick igenom programförslagetför våren. Vår nye medlem Lars Nyberg (t.v) deltog för förstagången på en onsdagsträff. Han spelade gitarr i The SwingingSailors på LSS under vår Lucia-avslutning.

Sven Ternmalm berättade trevligt om Richard Berlins bok “Rutigtoch Randigt”

Efter “Rutigt och Randigt” fick vi höra Carl-Erik Carlssonsläsuppevelse med Kurt Björklunds “En annorlunda världsomseglare”

Franz Matzinger skapade höga förväntningar inför träffen nästaonsdag, då han med projektorn kan visa vilka bilder och fotografersom utmärkt sig i 2015 års tävling.

Vart ställer eskadern kosan i vår? Smålandsfarvandet ellerLimfjorden? Planeringen är nu i full gång med Bengt Runge och SvenTernmalm vid rodret.

Publicerat i 2016: