Vårsäsongens första träff

Vårsäsongenhar startat!

Den 15 januari samlades seniorseglarna åter i LångedragsSegelsällskaps fina mötesrum. Vårsäsongen är här med allförväntan om en lysande seglingssäsong!

Ordförande Anders summerade kort vad som avhandlats på morgonens styrelsemöte. Viktigaste punkten var hur våra dokument ochinventarier förvaltas. En förteckning av Sven H anger vem som harvad. Osäkert dock vad som finns hos vem från föreningens förstadecennium. Fint om äldre medlemmar och grundare tittar i sina gömmoroch hör av sig till sekreterare Ulf.

Anders efterlyste en lämplig ”sjömanskista” att förvara detmesta i. Den får inte vara för tung. Ska lämpligen finnas hossekreteraren. Jan L trodde sig kanske ha en kista.

Anders hälsade nye medlemmen Flemming Nilausen hjärtligt välkommeni Seniorseglarna.

Eskaderledare Bengt presenterade en möjlig plan för åretsvårsegling. Intresserade deltagare vill summerat helst seglasöderut. Kanske kan seglingen gå till Roskilde via Laesö, Anholtoch Hesselö. Samling halvvägs i Gilleleje där beslut kan fattas omsegling till Roskilde eller runt hela Sjaelland. Avsegling den 20maj.

LSS-träffen avslutades med en stund fullriggarfilm: Windjammer.Anders har många fina filmer i sin dator. Filmen är lång, så vikan njuta av den i delar.

Grått väder den 15:e, men nästan vår i luften.

Ungdomssektionen hade lämnat kvar en fin pepparkaka.

Nye medlemmen Flemming Nilausen i mitten.

Windjammer på välvd bred filmduk, som på biografen Drakenprojicerades med tre kameror.

Snabbseglare i ädel kamp!

Sjungande matroser ombord Windjammer

Publicerat i 2020: