Varv och sjöfart förr visas på Lödösehus

Lärorik Seniorseglarträffpå Lödösehus

Den 2 oktober tog sig 14 seniorseglare tillLödösehus för ett givande besök på utställningen ”Varv ochSjöfart”.

Lödöse var namnet på den medeltida borgensom byggdes under 1200-talet. Man kan inte tro det nu, men undermedeltiden vara Lödöse en av Sveriges största och viktigastestäder. Här låg västra Sveriges enda hamnstad och Göteborgsföregångare.

När Lödöse museum och Lödöse bibliotekflyttade ihop under 2011 fick anläggningen namnet Lödösehus. Denstörsta fasta avdelningen i museet visar många intressanta föremålfrån medeltiden.

En annan fast avdelning i museet berättar omstorhetstiden för varv och sjöfart. I Lödöse har man byggt ochreparerat fartyg sedan medeltiden. Under 1900-talet fanns 25varvsplatser på en sträcka av sju mil i Göta älvdalen.Seniorseglarna fick en mycket intressant guidning av Bert Kopp,assisterad av Jan-Erik Nordström.

Därefter intogs lunch i det övre planet.

Bert Kopp guidade

Den här måste vi dra igång!

Jan-Erik Nordström, 2a fr. h.

Bert Kopp och speglande seniorseglare

Tändkula

Lunch under gotiska limträbalkar

Publicerat i 2013: