2014-02-19

Studiebesök på Varvshistoriska museet

Gamla Kyrkbyskolan Prästvägen 11 i Lundby

OBS! Skolan har en skylt “Hembygdsförening”

Kostnad inkl. guidning och fika >55 kr/pers<

Summan betalas till Eric:s konto senastden 12/2

Publicerat i 2014: