Lasse Lundell berättar om sitt båtliv och några kluriga uppfinningar

MångsidigeLasse på LSS den 26 februari

När Seniorseglaren LasseLundell berättade om sitt båtliv, sin yrkesverksamhet, sitt storakunnande om navigation samt om sina otroliga uppfinningar varintresset på topp hos församlade seniorseglare. Lasse är en sannhedersman som håller Seniorseglarnas fana högt.

Lasses båtliv började påSärö och han fick tidigt håg till att förbättra båtar. Redan isjunde klass studerade han navigation. Den unge Lasse fick tidigtsjöben och seglade 1957 med fraktfartyg på Medelhavet. Tillsammansmed brodern, som var yrkesfiskare, fiskade han Makrill med flytgarnpå nätterna nord på Skagen. När vädret krävde två man var hanmed brodern och tog upp hummer och krabba. Som sportdykare fångadehan en Rocka utanför Fjällbacka. 1969 hittade Lasse en mina närhan sportdök efter hummer och krabba. Var med när minan lyftes upp,men inte när den sprängdes.

Lasse utbildade sig tillradio- och TV-tekniker. Så småningom blev hans båtar större ochintresset för radar var från början stort. Som anställdspecialist hos Decca gjorde han avancerade installationer och olikafartygsprov. Bl.a. uppmätte han bromssträckor för nya fartyg iGöteborg. En 56 000-tonnare tog 13 minuter och 3 kilometer på sigatt stanna helt från 17 knops fart efter full back i maskin.

Decca-systemet stängdes såsmåningom och Lasse gick vidare inom den nya GPS-tekniken, AIS ochandra system.

Privat är Lasse en duktigseglare med stort sjömanskap – och naturligtvis saknar hans båtarinte navigationsutrustning. Han har nu sålt sin marinblå IF-båtoch köpt en Adagio 27 med ny 30 hk motor och färska segel samtvackert vitt skrov med blå rand. Dessutom har han en motorbåtfullproppad med instrument. Kopplingsschemat är i klass med enyrkesbåt.

Tidigt gjorde Lasse självdigitala sjökort genom att scanna papperskort och rensa frånonödiga detaljer. Dessutom inverterade han korten för att ge enmörk skärmbild för körning på natten!

Det skulle föra alltförlångt att redovisa alla lösningar, konstruktioner och uppfinningarLasse gjort genom åren. Men allt kan studeras på hans förträffligahemsida www.lasselundell.se. Där finns dessutom uppdateringar avVästkustens sjökort tillgängliga. Lasse uppdaterar informationenlöpande på ett överskådligt sätt.

Våreskader och husbilande

Efter Lasses presentation gickeskaderledare Bengt Runge igenom nuläget för våreskadern 2014. Idagslägen har sex båtar anmält sig, men det behövs fleramatroser. Eskadern går i år söderut mot Danmark. Samling på Laesöden 21 maj.

Avslutningsvis berättadeBengt och visade fina bilder från en husbilsresa i Holland 2011.

Bilder: LasseLundell om sitt båtliv, yrkesverksamhet, navigation, uppfinningar,etc

Bengt Runge omläget för eskaderplaneringen samt om en Hollandsresa 2011

En Rocka på unge Lasses fördäck

Publicerat i 2014: