Besök på Varvshistoriska museet på Hisingen

Seniorträffpå Varvshistoriska museet

Den 19 februari besökteSeniorseglarna Varvshistoriska Föreningens museum. Det lilla finamuseet finns i Kyrkbyskolan på Prästvägen 11 i Lundby.

Vi fick en mycket intressantredogörelse om de olika varvens uppgång och fall av föreningensordförande Hans Nilsson och styrelsemedlemmen Roine Niklasson.

Därefter blev det kaffe ochwienerbröd, samtidigt som vi studerade museets tavlor, dokumentationoch fina hamnmodeller.

Varvshistoriska Föreningenbildades 1986 och har nära 500 medlemmar.

Föreningen har sommålsättning bl.a. att skapa ett riktigt varvsmuseum i Göteborg meden permanent utställning om varven och ett arkiv som samlar allvarvsdokumentation. Idag är dokumentationen och fotomaterialetutspridd på flera ställen. Ca 50 000 foton finns idag i arkiven.Göteborgs stad planerar att skapa ett varvs- och industrimuseum ochföreningen hoppas kunna flytta sina samlingar till ”Snickeriet”på norra älvstranden.

Följande information frånföreningens hemsida sammanfattar varvshistorien

Skeppsbyggeri är känt iGöteborg sedan 1500-talet på Lindholmen och i Masthugget. Dettidigast mest kända är Nya Varvet som tillkom under 1700-talet.

På 1800-talet startades fleravarv i Göteborg:

1. KeillersVerkstad, som startade 1841, blev senare Göteborgs MekaniskaVerkstad AB och därefter Götaverken AB

2. LindholmensAB startade 1847

3. EriksbergsMekaniska Verkstads AB startade 1853

4. Lundbymekaniska Verkstads AB startade 1887

5. Gotenius Varvstartades på 1950-talet

6. Arendalsvarvetinvigdes så sent som 1963

1975 var det 15 000 anställdavid varven och uppskattningsvis 3 000 anställda hosunderleverantörerna i Göteborg. 1988 lämnade den sista båten,isbrytaren Oden, Arendalsvarvet och efter den leveransen ärvarvsepoken för nybyggen avslutad i Göteborg.

Under perioden 1840 talet till1990 byggdes på varven i Göteborg 1 700 – 1 800 fartyg, allt frånångslupar till 400 000-tonsfartyg.

Det finns de som hävdar attdet inte funnits någon enskild industri som betytt så mycket förSveriges utveckling som varvsindustrin. Uppskattningsvis 200 000personer var direkt eller indirekt beroende av varven för sinsysselsättning inom stålverken, gruvindustrin, tillverkning avsvetspinnar, svetsutrustning, ställningsmaterial, bultar, målarfärg,verktyg, verktygsmaskiner m.m.

Idag är det barafartygsreparationerna på Götaverken Cityvarvet och Gotenius varvsom är kvar av varvsverksamheten i Göteborg.

Bilder

1. Kaffe och studium avEriksbergsmodell. Varvshistoriska Föreningens ordförande

Hans Nilsson berättar

2. Isbrytaren Oden blev densist byggda båten vid varven i Göteborg

Publicerat i 2014: