2020-12-09

Alla är välkomna till årsmötet som styrelsen

tänker genomföra helt digitalt.

Se vidare under rubriken “SENASTE NYTT”

Där framgår hur du kan göra din röst “hörd”

Publicerat i 2020: