Allan Fägersten föreläser om modellbyggen och visar färdig båt

Skickligmodellbyggare på besök

Seniorseglarna fick på träffen den 16 oktoberbesök av Allan Fägersten, en mycket skicklig modellbyggare. SvenTernmalm, som bjudit in honom, hälsade välkommen. Allan byggermodellbåtar främst av det klassiska snittet. Som illustration påträffen hade han med sig en stor och fin lotsbåt av karaktären”Colin Archer”.

För att kunna ge båten den rätta formen frånstart utgår Allan från en ritning med spantruta och sedan en mall.Med en mängd olika mindre verktyg växer modellen fram spant förspant, bord för bord. Alla detaljer i trä och metall tillverkar hansjälv från grunden. Inga halvfabrikat. Han utgår från en ekstocktill bordläggning och annat. Däck och mast görs i Oregon pine,d.v.s. amerikansk fur.

Allan ger ofta modellen en personlig profil.Han gör inga museibåtar för forskningsändamål. Båtarna görsgärna något överriggade, eftersom kunderna tycker de blir vackrareså. En modell av den här typen tar knappt ett år att bygga. Höst,vinter och vår är modellbyggartider. Allan säljer främst tillprivata kunder. En modell säljs först när den är klar. Han byggersällan på beställning.

Onsdagsträffen avslutades med att Franz gickigenom ramarna för årets fototävling. Här några lätt redigeradetävlingstips från Franz:

– Använd gärna stativ för maximal skärpa

– Försök nå bra kontrast och ljus i bilden.Använd motljusskydd!

– Försök nå full kontroll överISO-känslighet och vitbalans (eller filmval)

– Undvik ovidkommande detaljer som störhuvudmotivet

– Balansen i bilden viktig. Gyllene snittet enhjälp.

– Ge bilden djup genom detaljer både hitom ochbortom huvudmotivet

– Kapa inga händer och fötter i bilden (ochnaturligtvis inga huvud)

– Skicka inte in familjebilder

De församlade seniorseglarna vill helst sebilder med marina motiv i tävlingen. Senast den 6 november villFranz ha tävlingsbilderna. Helst digitalt på CD. Max 10 bilder perperson. Resultatet av juryns arbete redovisas antingen före juleller på nyåret.

Allan Fägersten på LSS

Stort intresse runt bordet

Fina detaljer!

Franz fördjupar sig fototävlingensfilosofi

Publicerat i 2013: