Angöringsfyrar på västkusten

Angöringsfyrarpå västkusten

På Seniorseglarnas träff i Långedrag den 20 mars berättade KjellJonasson mycket initierat och medryckande om angöringsfyrarnashistoria på västkusten.

Många angöringsfyrar har mycket gammal historia. Den äldsta fyrsom byggts av Sverige är Landsorts fyr utanför Nynäshamn, menKjell valde att berätta om några av de intressantaste påvästkusten. Här återges ett redigerat sammandrag av Kjells finamanuskript.

Redan 1561 beslutade danske kung Fredrik II att tre fyrar skulleinrättas på Skagerack och Kattegatt. En på Skagen, en på Anholtoch en på Kullaberg. Året innan inrättades en fyr vid Dragör. Deskulle verka 1 mars till 11 november, då sjöfarten var aktiv. TykoBrahe ansvarade för Kullens fyr mellan 1577 och 1597, då han blevosams med kungen.

Norr om Falkenberg, intill fiskeläget Glommen, finns fyren MorupsTånge. Fyrplatsen angiven redan i slutet av 1500-talet. Dagens fyrbyggd 1841 och är 27,5 meter hög.

Lite längre ut från kusten ligger kassunfyren Fladen. Här fannsfrån början ett fyrskepp, byggt på Kockums 1892. Kassunfyrenbyggdes 1969. Kjell känner särskilt starkt för denna platseftersom han som 16-åring kom till fyrskeppet när han var med isjövärnskåren.

Sedan berättade Kjell om fyren på Nidingen. På den långsträcktaön har det funnits fyr sedan 1622, först en vippfyr, sedan en tillför att sjöfarare skulle kunna skilja Nidingen från Anholt. Idagfinns två gamla fyrar och en nyare som byggdes 1945 och är 23,5meter hög. 600 skepp beräknas ha förlist utanför Nidingen.

Strax söder om Göteborg ligger Tistlarna, där den nuvarande fyrenbyggdes 1905.

Efter Tistlarna kommer välkända Vinga, där det hävdas att en fyrfunnits redan under 1600-talet. Kjell berättade ingående om deolika fyrbyggnationerna genom åren på Vinga. Nuvarande fyruppfördes 1890 och är 46 meter hög. Byggd i betong med klädsel avgranitplattor från ön. Plattorna ligger fint passade till varandrautan bruk emellan!

Den riktiga angöringsfyren idag är Trubaduren, 2,5 sjömil sydostom Vinga.

Utanför Marstrand finns fyren Pater Noster, en s.k. Heidenstamfyr,uppförd på Hamneskär. Pater Noster tjänstgjorde mellan 1868 och1977, då den ersattes av kasunfyren Hätteberget. Den nya är 26meter hög och har helikopterplatta.

En bit upp utefter kusten ligger Måseskär. En Heidenstammare, byggd1865. En 13 meter hög plastfyr tog över 1978. Den placerades såatt fyrlampan ligger 27,5 meter över havet och har en lysvidd påöver 20 distansminuter.

Hållö fyr ligger 15 distansminuter norr om Måseskär i höjd medBohus Malmön. Fyren är mest känd genom Evert Taubes ballad ombriggen Blue Bird of Hull.

Utanför Fjällbacka ligger ögruppen Väderöarna. 1863 beslutadesatt en fyr skulle byggas eftersom farvattnen drabbats av mångagrundstötningar och förlisningar.

På ön Väderöbod byggdes fyren 1867, en Heidenstammare. Nuvarandefyr byggdes 1964. Ett smalt rödmålat rör av betong. Den gamlafyren sprängdes.

Den sista angörinsfyren Kjell berättade om var Ursholmen som ärtvå öar i södra delen av Kosterarkipelagen. Sedan 1848 fanns detfyr med fast sken på Nordkoster, men den högt placerade fyrenförväxlades med stjärnor. Två fyrar började byggas 1890 påUrsholmen, 13 meter höga. Fyrarna var de första i Sverige sombyggdes helt i cement.

Åter fick seniorseglarna njuta av ett intressant föredrag av KjellJonasson!

Tyko Brahe ansvarade för Kullens fyr mellan 1577 och 1597, då hanblev osams med kungen.

Den äldsta fyr som byggts av Sverige är Landsorts fyr utanförNynäshamn. Kjell berättade om angöringsfyrar på västkusten.

Publicerat i 2019: