Årets prylauktion

Caysstora dag – jubilar och auktionsförrättare

Dagens träff medseniorseglarna på LSS blev Cay Englunds från start till mål.

Innan den årliga internaauktionen drogs igång hurrade och sjöng seniorseglarna för Cay,som i början av året hade stor födelsedag. Nu när han kommit hemfrån sin och hustruns årliga vintervistelse i Spanien kundeseglarvännerna uppvakta honom i efterhand. Ordförande Klas Wirdemoinledde med några ord om och till jubilaren.

Så drog auktionen igång. OchCay var i sitt esse, en stor entertainer! Under glada tillrop ochskratt tömdes bordet med allsköns begagnade båttillbehör sommedlemmarna tagit med sig. Så fick vår kassa åter ett behövligttillskott.

Under träffen ritade ochbeskrev programkommitténs Björn Tuvung vägen till Släp nere iSärö, där vi den 25 mars ska besöka modellbyggare Lasse Herngren.OBS vi skall vara där kl. 11.30.

Cay Englund har just mottagit blommor och besjungits av medlemmarna

Ordförande Klas inspekterar en säkerhetsbåge på det växandeauktionsbordet. “Den ska jag ha!”

The entertainer – Cay. En stor tillgång för föreningen!

“Vad i hela friden är detta för mojäng . . . ?”

“Får jag tusen kronor . . . ?”

“Trettio meter tross, den kan ni inte motstå – vad får jag?”

Björn Tuvung visar hur vi den 25 mars ska köra till modellbyggareLasse Herngren som bor strax intill Släps kyrka i Särö. Plats:krysset uppe till vänster på tavlan. Kl 11:30 (Uppåt är motsöder)

Publicerat i 2015: