Årsavslutning med Luciafirande

Årsavslutningmed Luciafirande

Terminsavslutning för Seniorseglarna. Ordförande Anders Flinkhälsade välkommen till årets lussefirande den 12 december.Särskilt välkomnade han The Swinging Sailors som åter skulleunderhålla oss med sin fina tradjazz.

Under hösten har Seniorseglarna haft ett intressant program bl.a.med föreläsningar om kullagersmuggling, Göteborgs landerier ochsläktforskning. Några medlemmar har presenterat sitt båtliv.Dessutom gjordes en utflykt till båtvarv på Orust. Årsmötet höllstraditionsenligt.

På lusseträffen tog grundaren Carl-Erik Carlsson till orda ochkonstaterade att han nu är föreningens äldste medlem. Samtidigtframförde han vad alla medlemmar känner – en stor sorg över SvenTernmalms bortgång. Carl-Erik, liksom Anders – vädjade tillmedlemmarna att komma till begravningen. Helst med den blåklubbtröjan.

Anders hälsade välkommen till första träffen på LSS efter nyården 16 januari.

Seniorseglarna firar Lucia och njuter av The Swinging Sailors på LSS

En vidunderlig utsikt från klubblokalen

Ordförande Anders Flink

Ralph Henriksson i ett känslosamt solo. Han sjöng emellanåtförträffligt.

Jan Lindahl (trombone från 1926!) och Ingmar Andreasson. Ingmartrakterade även tenorsaxofon.

Klas Wirdemo med tuba. Gav tillsammans med Jan Börjesson påkontrabas frontmusikanterna fin stöttning.

Dearly Berg vid keyboard

Olle Wassén med sin banjo

Hedersgäster denna gång: Lussebullar och pepparkakor

Publicerat i 2018: