Årsmöte 6 november

Årsmöteden 6 november

Seniorseglarnas årsmöte hölls den 6 novemberpå LSS. Vädret var klart och kallt på förmiddagen. IngenLützendimma i sikte.

Bengt Runge inledde med att å föreningensvägnar gratulera Gunnar Wikendal, som in om kort fyller 80.Gemensamt fyrfaldigt leve och varma applåder. Även en grupp nya70-åringar fick sig en applåd.

Årsmötet inleddes därefter och under punkten”val” kan följande förändringar redovisas: Klas Wirdemo valdestill ny ordförande efter Bengt Runge. Lena Lind valdes till nysuppleant i styrelsen efter Lasse Lundell. Bengt Runge valdes till nyrevisor efter Jan Perlander, med Franz Matzinger som suppleant. Anders Flink och Sven Hansson valdes till ny programkommitté efterOdd Kristensen och John Ström. Slutligen valdes Sven Ternmalm ochGunnar Wikendal till ny valberedning.

Protokoll med samtliga avhandlade punkterdistribueras efter justering per mail och brev till medlemmarna iSeniorseglarna.

Gunnar gratuleras – snart 80

Bengt ger klubban till nye ordföranden Klas

Bengt avtackas av medlemmarna genom Ulf

Odd applåderas för många års finaprogram

Nya programkommittén Anders och Sven

Publicerat i 2013: