Besök från Isbrytare

Styrman från Isbrytare kommer

och berättar om livet ombord

Publicerat i 2020: