Sveriges flotta snart 500 år

Sverigesflotta snart 500 år

Våren 1522 råder krig iSverige. Gustav Vasa har valts till svensk riksföreståndare ochleder motståndet mot den danske unionskungen Kristian II. GustavVasa inser att han måste ha egna örlogsskepp för att kunna besegraDanmark. Han vänder sig till den mäktiga hansestaden Lübeck ochköper tio fullt utrustade skepp med 750 legosoldater. 1522 seglarskeppen in vid den svenska kusten. Sveriges örlogsflotta är född.Den 7 juni 2022 fyller flottan 500 år.

Kjell Jonasson bjöd återigen seniorseglarna på en mycket detaljerad och intressantföreläsning, byggd på noggranna studier.

Föreläsningen omfattadeflottans födelse och utveckling fram till idag. Viktiga skepp sombyggts och olika sjöslag som utkämpats. Kända för många ärbl.a. slaget vid Hogland, Viborgska gatloppet, slagen vid Svensksundoch Strömstad. Varje århundrade har sina legendomspunna slag.

Här visas bl.a. några avKjells illustrationer.

Detsvenska amiralsskeppet Mars (främst) omringat och på väg attbordas av de dansk-lybska fartygen Engel och Fuchs under slaget vidÖland den 31 maj 1564.

Hertig Karl i slaget vidHogland 1788, målning av Per Krafft d. y. Original påNationalmuseum, NMDrh 772 (beskuren)

Kjell i sitt esse vid kartan. Sjöslagens förlopp är inte heltlätt att illustrera i en kartbild

Publicerat i 2020:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *