Sveriges flotta snart 500 år

Sveriges flotta snart 500 år

Våren 1522 råder krig i Sverige. Gustav Vasa har valts till svensk riksföreståndare och leder motståndet mot den danske unionskungen Kristian II. Gustav Vasa inser att han måste ha egna örlogsskepp för att kunna besegra Danmark. Han vänder sig till den mäktiga hansestaden Lübeck och köper tio fullt utrustade skepp med 750 legosoldater. 1522 seglar skeppen in vid den svenska kusten. Sveriges örlogsflotta är född. Den 7 juni 2022 fyller flottan 500 år.

Kjell Jonasson bjöd återigen seniorseglarna på en mycket detaljerad och intressant föreläsning, byggd på noggranna studier.

Föreläsningen omfattade flottans födelse och utveckling fram till idag. Viktiga skepp som byggts och olika sjöslag som utkämpats. Kända för många är bl.a. slaget vid Hogland, Viborgska gatloppet, slagen vid Svensksund och Strömstad. Varje århundrade har sina legendomspunna slag.

Här visas bl.a. några av Kjells illustrationer.

Det svenska amiralsskeppet Mars (främst) omringat och på väg att bordas av de dansk-lybska fartygen Engel och Fuchs under slaget vid Öland den 31 maj 1564.

Hertig Karl i slaget vid Hogland 1788, målning av Per Krafft d. y. Original på  Nationalmuseum, NMDrh 772 (beskuren)

Kjell i sitt esse vid kartan. Sjöslagens förlopp är inte helt lätt att illustrera i en kartbild

Publicerat i 2020: