Besök på Lundhs Segelmakeri

Seniorseglarepå loftet

Onsdagensträff med Seniorseglarna hade segel som tema. Anders Flink berättarom studiebesöket hos Lundhs Segelmakeri. Han tog även nedanståendebilder.

Visamlades tolv medlemmar hos Lundhs Segelmakeri och togs emot avAnders Lundh. Han berättade om verksamheten, hur det som var storasegel för 20 år sedan nu är små segel. Snittstorlek påsegelbåtar nu ligger mellan 30-35 fot. Marknaden går mot mermotorbåtar men han sade sig ändå vara försiktigt optimistisk omframtiden.

Andersbror Peter ansvarar för segeldesign och visade oss hur man med CADskräddarsyr segel efter kundens krav. Man överför data tillskärmaskinen som med stor precision skär ut panelerna som sedanmonteras med dubbelhäftande tejp och sys samman med symaskiner medstort uthäng. Sedan monteras detaljer, förstärkningar i hörn,lattfickor mm.

Vi hademycket trevligt och lärde oss mycket om modern segeltillverkning.Efteråt samlades vi på Nöjds Konditori för kaffe och semla”.

Seniorseglarna anländer segelmakeriet

Peter Lundh vid CAD-maskinen

Nyfikna seniorseglare vid skärmaskinen

Anders Lundh vid symaskinen

Nästan färdigt segel

Förstärkningar och UV-skydd monteras

Publicerat i 2015: