Besök på Varvsmuseet

Besökpå Varvhistoriska museet den 12 februari 2020

Klockan tio samlades ett antal medlemmar, efter lite letande bland degamla Götaverkenbyggnaderna, i Varvshistoriska föreningens lokaler.Vi mottogs av styrelseledamoten Kjell Ring som visade ossutställningen och berättade om varvens historia från mittenadertonhundratal till modern tid med nedläggning och andra plågsammaskeden.

Själv hade han gjort nästan allt man kan göra på ett skeppsvarvoch berättade levande om nitning, svetsning, smide, motorteknik ochallt ett skeppsvarv måste kunna hantera. Uppbyggnad av det nyaArendalsvarvet, utveckling av oljeplattformar med mera. I slutet avkarriären övergick han till HR-avdelningen (Human resorce. Finnsdet inget bättre ord på svenska?) och tvingades så småningomhantera uppsägning av gamla arbetskamrater och vänner. Ett bättreöde hade man unnat vår stolta varvsindustri.

När Kjell avslutat sin timslånga visning fortsatte vi, som vanligt,med medhavt kaffe och förtäring.

Ett fint och lite känslosamt möte.

Anders

Modell över ett av storvarven i Göteborg

Kjell Ring håller föredrag om en svunnen i tid av Göteborgshistoria

Publicerat i 2020: