Brännö

Seniorseglarnastisdagssegling till Brännö 2017

Jag ringde till Lasse dagen före och föreslog en tisdagstur,vilkenhan tyckte borde göras i hans Adagio.

Vid starten från brygga V på Hinsholmen, där Lasse har sina båtar,var det sol och fint väder, med vinden från nordväst och 11 m/s.Jag fick besiktiga hans båt först, har aldrig varit ute med dentidigare. Sin vana trogen höll Lasse på och förbättrade ochrenoverade. Det som jag uppskattade mycket var höjningen av durkenett par decimeter, man fick på så sätt fin sikt genom vindrutornanär man stod upp under seglingen.

Vi bestämde först att gå norrut för att sedan enkelt kommatillbaka till hemmahamnen. Rullade ut stora genuan men lätstorseglet ligga kvar under sitt kapell. Gick på NNO-kurs förbiLångedrag och vårt klubbhus fram till infartsrännan till GöteborgsHamn, fart drygt 5 knop. Där slog vi och följde farleden västerut.

Farten var god men framfarten gropig, vind mötte ström. När vipasserat Hunnebåden tyckte jag att vi borde gå till det mål somstår på vår hemsida, alltså Brännö, hur skulle det se utannars? Vi bestämde att ta vägen dit via Korshamns Ränna, ochslörade enkelt förbi Rivö och Asperö in i denna. Efter ett tagbehövde motorn startas, vi följde rännan med hjälp av de fläckaroch enslinjer som finns kvar. När vi kommit ut på de friavattenytorna mellan Brännö och Köpstadsö upptäckte jag dock attgenuan fått en stor reva i akterliket efter alltför hård kontaktmed spridaren. Skepparen bedömde att skadan kunde förvärras, virullade in seglet. Resten av turen gjordes för motor, denna är på30 hästkrafter, inga problem!

Det var bara ett fåtal ute på sjön denna dag. Vi såg marinens stridsbåt 90 som var ute och övade.

Båten förtöjdes vid ostsidan Brännö Brygga, en tamp i fören motbryggan , och vi intog vår fika.Sedan blev det en kortare promenadpå ön, det var inget större folkliv denna dag. Man höll på dockpå och grävde ner fibernät i vägen, en de som arbetade med dettafrågade om vi tyckte hålen och markeringarna för detta vartydliga.

Jag tänkte på mina tidigare besök vid bryggan, t ex 1973, dåsjälvaste Lasse Dahlkvist stod och kollade oss och vår segelbåt,en F 18.

Sedan blev det hemfärd för motor, vi var hemma i Hinsholmen tidigeftermiddag.

Och jag kompletterade min lista ”Segelbåtstyper jag seglat” medAdagio.

Vår tidigare sekreterare Sven Ternmalm ringde mig senare, hanberättade då om hur han byggt både en Alegro och en Adagio undersina sommarlov som lärare. Alegron hade han byggt från början,startat med en tunna plast!

Vid tangentbordet: Sven H

Publicerat i 2017: