Carl-Erik Carlsson berättar om sitt yrkesliv

Digertprogram den 6 mars

Träffen på LSS den 6 mars hade ett digertprogram. Sexton medlemmar hälsade dagens gäst välkommen: ArneBarkhult, som tidigare besökt Seniorseglarna. Han har en Comfort 30i Amundö Marina.

Carl-Erik berättade

om sig själv och sitt yrkesliv. Fadern vartionde barnet och jobbade som slaktardräng på gård efter fem år iskolan. Träffade Carl-Eriks mor och de gifte sig 1927. Flyttade frånVänersborg till Näset i Göteborg 1929 och två år senare föddesCarl-Erik. Fadern fick jobb på Götaverken och familjen flyttadetill Lindholmen. Carl-Erik började på Lindholmsskolan 1938. Flyttigen året därpå.

Skolan gick bra och Carl-Erik fortsatte i”Göteborgs praktiska mellanskola – Teknisk inriktning”. Klarsom sextonåring 1947. Lärling på Elektrotekniska Byrån en korttid innan LM Ericsson lockade med montörsjobb 1948 – 52. TillGötaverken 1953 ett halvår och sedan till Svenska Siemens, för attdärefter vara på AEG 1959-61.

Carl-Erik träffade sin blivande fru under enarbetsresa till Husqvarna. De har varit gifta i 60 år nu. Hanfortsatte arbeta som elektriker och läste på Hermods parallellt medatt familjen växte. En teknikerutbildning med denna studiemetodinnebar fem kvällar i veckan under sju år. Carl-Erik började dockdirekt i årskurs tre. 1961 avlade han ingenjörsexamen och börjadesedan på Hägglunds & Söner. När han slutade där hade han sexunderställda.

Efter flera turer startade Carl-Erik såsmåningom eget. När 13 fina år gått fick han en agentur förbåttillbehör. Levererade en hel del till Hallberg-Rassy som gjortsuccé med modellen Rasmus 1973. Sålde bl.a. även stora propellrartill båtindustrin. Carl-Erik kom sedan som anställd elspecialisttill KLT. Var engagerad i ASEA Atoms jobb med Forsmark 3. Delikataproblemlösningar med elsäkerheten i anläggningen.

Genom nästa konsultjobb på Gekab hemma iGöteborg fick Carl-Erik mycket att göra med Volvos anläggningarför personbilsmontering. Mycket intressanta problemlösningar.Tyvärr gjorde en hjärtinfarkt att Carl-Erik gick i förtidspension. Carl-Erik fick en varm applåd för sin mycket personligapresentation av ett rikt yrkesliv.

Franz ökade vårt intresse

för eskadersegling till Norge genom att visabilder och berätta om sin segling 2007. Han visade både digitalabilder och diabilder. Det blev många intressanta bildnedslag i detvackra norska kustlandskapet. Upp till Kristiansand och Mandal, Lindesnes, Farsund, etc. Tyvärr fick han en infektion i Farsund ochvar tvungen att lämna den övriga besättningen och återvända tillGöteborg för läkarvård. Båten seglade vidare till Hidra.

Franz hoppades ha ökat vårt intresse för defina norska seglingsmålen!

Avslutningsvis

visade Anders det fina bildspel han hjälptSven Hansson ta fram. Det blev fem minuter med bilder ochbakgrundsmusik som på ett härligt sätt beskrev Seniorseglaråret2012. Nu hoppas vi alla på en kanonsäsong 2013 med ännu bättreväder än under de senaste två säsongerna!

Disig vårvinterdag

Dagens gäst Arne Barkhult t.v.

Carl-Erik berättade om sitt yrkesliv

Kaffepaus som vanligt

Franz i berättartagen

Även diabilder kom till heders

Vita norska kusthus dominerade (Foto: FranzMatzinger)

Bra hamn (Foto: Franz Matzinger)

Norske kungens skepp (Foto: Franz Matzinger)

Museum för skeppet Fram som gick genomNordostpassagen (Foto: Franz Matzinger)

Magisk vy (Foto: Franz Matzinger)

Norge är fint!

Auktion den 13 mars

.

Publicerat i 2013: