Jacob Johansson om renovering av MAXI 77 från vrak till snygg racer

Maxi77 från vrak till glänsande racer på ett år

Huvudnumret på träffen den 27 februari varJacob Johanssons fina presentation av renoveringen av en Maxi 77. De17 närvarande seniorseglarna satt som tända ljus.

”Om ett år ska jag segla Tjörn Runt med dethär vraket”, tänkte Jacob Johansson när han köpte en Maxi 77för 15.000 kr sommaren 2008. Och så blev det. Efter en fin seglinggick han i mål bland de 50 första båtarna totalt – med entotalrenoverad båt som överglänser alla Maxi 77:or.

Året mellan sommaren 2008 och 2009 domineradesav mycket hårt slit för att få 77:an i skick som ny. Den måddeminst sagt dåligt vid köpet – efter sju år utan tillsyn. Denläckte. Beväxning och havstulpaner satt som gjutna på botten ochca tre decimeter upp på friborden. Ruffen var full av mögel ochsmuts. För att inte tala om dynorna och de intryckta seglen iförpiken. Trädetaljerna var ödelagda. Stuvfacken fulla av olja ochskräp. Skrovet hade dock inga stora skador, förutom en bortslitenknap i fören.

77:an bogserades hem till Ängholmen, lyftesoch högtryckspolades utanpå och även inuti, efter att allt lösttagits ur. Kölen togs bort efter stor möda och kamp med urstarkSika-limning. Havstulpanerna på friborden kunde bara tas bort medsaltsyra. Övre delen av gaveln på garaget monterades bort och båtensattes in på en låg vagga.

Projektet startade under Jacobs sistagymnasieår och han lyckades få båtrenoveringen godkänd somexamensarbete. Nu vidtog ett enormt slipande och putsande inombordsoch på utsidan. Alla trädetaljer fungerade som mallar vidtillsågning av ny teakplywood. Rosten på alla metalldelar gick bortmed oxalsyra. Vinschar och andra rörliga metallfunktioner dyrkadesupp med långa oljebad. Båtens släta överbyggnadspartiersprutlackades med tvåkomponent polyuretan i flera lager.Halkmönstrade partier rullades med samma färg, med halkpulvermellan varven. Kölen slipades, spacklades och primades efterkonstens alla regler.

Som tur var sponsrades Jacob av Seldén ochPolyropes. Masten blev 1,20 meter längre än standard. Den fick tvåsvepta spridarpar och saknade akterstag. Däremot monterades tvåbackstag för tillfällig sträckningen av riggen, som nu inte varmasthead. UK-Syversen levererade seglen på någon vecka efterpåstötning av legendaren i Maxi-sammanhang – Stellan Westerdahl.Förseglet gjordes som 110-procentare och med det något störrestorseglet blev segelytan mer balanserad än standard. Därtillmonterades utskjutbart peke för gennakern.

I samband med ett jubileumsevenemang för VolvoP1800 och Pelle Pettersson på Tjolöholms slott stripades båten ochfick bottenmålning med blå snobbrand på klassiskt Maxi-maner.Senare fick 77:an ett ännu större storsegel i gråsvart kolfibermed fathead. Även en lysande orange gennaker. Jacob är dock intemätt ännu. Han har nu köpt en icke lika nedgången Maxi Racer. Denskall också uppgraderas till toppskick. Lycka till Jacob, önskaralla Seniorseglare!

Stort intresse för båtrenovering

Jacob Johansson

Maxi 77 före renovering

Hårt jobb

Köl i garage

Färdig båt steg 1

Tjörn Runt 2009

Nya stripes

Färdig båt steg 2

Publicerat i 2013: