Lars Zimmerman berättar om lejdtrafiken under 2 a världskriget

Lejdtrafikenunder kriget livsviktig för Sverige

”Hade vi inte haft lejdtrafiken och dessuppoffrande sjöfolk under kriget skulle Sverige fått känna påsvälten”, sade Lars Zimmerman när arton seniorseglare samlats fören mycket intressant föreläsning på LSS den 20 februari.

Lejdtrafiken var en mycket utsatt verksamhetsom kunde genomföras också tack vare skickliga förhandlare. Mestframträdande var: kabinettsekreterare Erik Boheman, chefen för UD:shandelsavdelning Gunnar Hägglöv, chefen för UD:s sjöfartsbyråNils Sthåle, bröderna Jacob och Markus Walleneberg, ordföranden isjöfartskommittén Gunnar Karlsson, sändebudet Arvid Richter iBerlin, Björn Prytz i London samt Wollmar Boström i Washington.

Malmtrafiken var en viktig och mycket utsattdel av sjöfarten under kriget. Nord- och sydgående konvojer gickvarje dag och de bytte lots utanför Häradsskär. Flera fartygtorpederades eller minsprängdes.

Jagarolyckan på Hårsfjärden 1941 ärfortfarande en olöst katastrof. Man vet inte om det var sabotage.Olycksdrabbade jagare och omkomna sjömän: Klas Horn – 15 man,Göteborg – 13 man, Klas Uggla – 5 man.

Andra världskriget drabbade 273 svenskafartyg, varav 209 sänkta, och tog 1 488 sjömäns liv. Och då varSverige inte i krig! Lars Zimmerman visade även en film omlejdtrafiken. Bifogar ett par bilder från filmen.

Lars Z gav ett antal bokförslag att läsa:

"Jagarköp under krig" Dramatiskhemfärd med Italien-jagarna 1940. Av Erik Jahr och Nils-Hugo Lilja

"Det kringrända Sverige", "Vägenut" och "Var försiktig i Berlin". Av Gunnar Hägglöv

"Berätta för Joen". Mina år medryssarna 1943-47. Av Ingemar Hägglöv

"De glömda agenterna". Av AndersJohansson

"Kullagerfabriken". Av Terje Fred

"Förbund på de sju haven". Av YngveGylling

"Svensk sjöfolk i krig och fred".1939-45. Av Axel Axvik

"Petsamotrafiken". Av Eric Björklund

"Redarna kring det runda bordet". AvAlgot Matsson

Efter kaffet diskuterades våreskadern. Sven Tgick igenom olika förslag till Norgesegling. Samling i Skagen ochgemensam segling direkt till Lillesand när vädret tillåter. Sedansegling västerut eller österut utefter Sörlandet innan hemfärdutefter svenska kusten.

Sven rekommenderade medlemmarna att besökaKlubb Maritims lokal i Göteborg. Klubben håller till på adressenSockerbruket 17 vid Klippan. Se derashemsidahttp://klubbmaritimgbg.se.De har också en intressant tidning: Länspumpen.

Bengt tog upp Seniorseglarnas saknadefotoalbum. OBS viktigt att den som lånat hem dem ger sig tillkänna.Bilderna behövs för arbetet med jubileet

Nästa Seniorseglarträff på LSS är den 27:e.Då kommer Jacob Johansson och berättar om sin renovering av en Maxi77. Missa inte det!

Lars Zimmerman berättar

Genom krigets spärrar

Lejdfartyget Svea Jarl

Hård isvinter

Ubåtar kanske?

Brödfödan lossas

Seglarkaffe

Sven Ternmalm om våreskadern

Publicerat i 2013: