Utflykt med skärgårdsbåt till fiskemuseet på Hönö Klåva

Seniorseglarnasträff på fiskemuseet, Hönö Klåva

Vintersolen sken och temperaturen var behaglignär femton seniorseglare slöt upp vid träffen på Fiskemuseet iHönö Klåva hamn den 13 februari.

Lasse Nordenberg gav oss en förnämligrundvandring i museet, som både rymmer nostalgi från en svunnen tidi kustsamhället och minnen från ett hav som både ger och tar.

Så här säger museets egen skrift:”Verksamheten drivs av den ideella föreningen Kusttraditioner somvill dokumentera fiskets historia och utveckling. Hur båtarna sågut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika redskap. Havetvar, och är fortfarande kustbornas arbetsplats, det är deraslivsmönster som vi försöker minnas och åskådliggöra påmuseet.” ”Föreningen Bildades 1982 och har idag ca 500medlemmar. 1984 förvärvades en mekanisk verkstad och ett intensivtombyggnadsarbete startades. Tre rum färdigställdes och förstaetappen var klar för invigning den 13 juni 1986. 1987iordningställdes ytterligare två rum, bl.a. sammanbyggdes museetmed förskeppet till fiskebåten Normy, byggd på Hälsö 1938. . .Under 1994 påbörjades en tillbyggnad åt öster som stod klar förinvigning den 13 maj 1995.”

Under kaffet informerade Bengt om vår hemsidasom nu börjar ta form. Vissa delar är tillgängliga för medlemmargenom lösenord.

Nästa träff den 20 februari är vi åter påLSS. Då får vi höra Lars Zimmerman berätta om lejdtrafiken. Missainte det!

(Foto: Jan Lindahl)

Lasse Nordenberg informerar

Det var en gång

Det var en gång till

Måsart

Full rigg

Korpen Janne

Glad fikastund

Hemsidan tar sig!

Halv GG195

Publicerat i 2013: