Emigranternas Hus

Studiebesök på “Emigranternas Hus”

i gamla Tullhuset vid Skeppsbron.

Entréavgift: 30 kr

Publicerat i 2014: