Eskaderledaren har ordet

HejSeniorseglare!

Nuär det mindre än två månader tills årets våreskader drar ut.För att alla som vill skall få möjlighet att delta, har denna textskickats ut till alla via mejl. Om någon, inte har fått detta ochvill vara med så skicka ett mejl till bengt@runge.seochanmäl dig.

Enligtden preliminära anmälan till våreskader "Två vecka iBohuslän våren 2018", ser läget ut så här:

Deltagare

BÅT

Tänkbart antal gastar?

Ander F

GROMIT

1 – 2 st

Jan P

MEIJA

2 – 3 st

Kjell P

LUNKEN

1 st

Björn T

SIRI

1 st?

KLAS W

FELICIA

1 – 2 stvi som var där

Deltagareutan båt – 8 gastar. I båtarna får plats 7 – 10 gastar

Namn

Tid

Gast i båt!

Tore A

Hela eskadertiden

GORMIT

Sture B

Hela eskadertiden

Cay E

Endast 1 vecka (del 2 av 2)

MEIJA

Sven H

Endast 1 vecka (Del 1 av 2)

MEIJA

Lennart H

Endast 1 vecka

GORMIT

Franz M

Hela eskadertiden

Bengt R

Hela eskadertiden

MEIJA

Lasse H

Hela eskadertiden

Degastar som har preferenser angående vilken båt de vill segla meduppmanas att kontakta skepparen och höra sig för. De som inte villdet kommer jag att fördela ut på båtarna

Startenföreslås, i vanlig ordning, till Klädesholmen den 21 maj omaftonen. Detta för att underlätta för de som har båten liggandenorrut.

Påförslag av Cay tar någon med sig bouleklot, eller kubb, så kan viordna en turnering under seglingen.

Ettannat förslag från Cay är att uppdra åt någon att för varjehamn vi landar på eller i närheten av, berätta om orten/ön föratt öka på vår kunskap om Bohuslän. Sture B har redan valtHunnebo!

Förslagfinns att även göra en eskader i augusti, efter skolstarten och tex runda Tjörn eller Orust. Björn T och Ulf A har redan anmältintresse

BengtR

Eskaderledare

Publicerat i 2018: