Fotö

Seniorseglarnastisdagssegling den 4:e augusti.

Foot Island. Det låter somKaribien. Men så stod de i akterspegeln på en segelbåt liggande iFotös gamla fiskehamn, målet för dagens segling.

Lufttemperaturen var tropisk,åtminstone om man jämför med sommaren hittills. I Göteborg blevdet 28 grader på eftermiddagen. Vindutsikt 5-10 m/sek, byar upp till13 m. Deltagare var Carl-Erik med seniorseglaraspirant StureBergström som gast och Ingmar med mig, Sven.

Strax före avfärden frånLångedrag med Ingmars Malö upptäckte vi saltvatten iakterutrymmet där fendrar mm förvaras. Vattenvolymen var ett antalhinkar. Vi beslöt att åtgärda detta i hamnen på Fotö och gav ossiväg.

Vinden var sydostlig. Vi togoss till Rivö Huvud och via södra farleden till Vasskären, västerom Danska Liljan och in i Gamla Fiskhamnen på Fotö. Man har i årbyggt en ny fin brygga längs västsidan av hamnen, där vi kundeligga långsides. Ingmar började länsa akterutrymmet, jag spanadeefter C-E och Sture. En knapp timme senare var de också i hamn.

Därefter fikade vi i Malönssittbrunn. Sture berättade om sitt båtliv. Han äger en Maxi 68 iFiskebäck och bor själv nära hamnen. Är nybliven pensionär ochhar arbetat med IT-frågor under sitt yrkesliv. Efter kaffet blev deten vandring runt på ön.

Läckaget i Ingmars båtberodde på att bordsgenomföringarna från dräneringsslangarna ejvar helt täta. Visserligen låg genomföringarna ovanför vattenytani hamn, men när båten kränger hamnar de under ytan. När Ingmartömt och torkat upp kunde jag gå ner i akterutrymmet . Det är likastort som förpiken i min båt. Där drog jag åt skruvarna förkabelklämmorna. Vi hoppas, att det skall vara nog som åtgärd.Ingmar kollade också upp den gummibåt han förvarar där.

Jag tog ett dopp från enbadstege strax utanför hamnen, något kallt, men det var skönt attfå röra på sig. Sedan kaffe vid ett bord på den nya bryggan,kaffet bjöd C-E på och bullarna Sture. Avslappnad stämning medprat om lite av varje, från IS till hur man rakar sig bäst.

När vi skulle hem hade vindenavtagit, nästan stiltje. Ingmar och jag tog norra farleden och detblev bidevind, då vinden återkom och vi kunde göra bortemot 5knop. Detta varade fram till Gula Bockskär, sedan var det roligaslut. Motorgång i sakta mak till hemmahamnen, dit vi kom vid19-tiden.

Carl-Erik ringde mig nästadag. De hade tagit motor hela vägen hem i södra farleden.

Dessutomberättade han, att vid starten ifrån Hinsholmen mot Fotö och medfullt ställ uppe, hade det kommit vindby av så våldsam styrka attbåten hade lovat upp. Vi, som då var ute på.

Vidpennan Sven Hansson

Publicerat i 2015: