Fotopris och eskaderbildspel

Prisutdelningfototävling och bildspel om eskadern 2014

Seniorseglarträffen den 21:agick i uppföljningens tecken. Föreningen har många finaupplevelser och minnen från det gångna årets verksamhet.

Lena Lind mottog, som 2014 årsvinnare av fototävlingen, det nyinstiftade vandringspriset i SvenHanssons namn. En mycket fin analog kamera av märket Canon T70 medtvå objektiv. Utmaningen är nu för vinnaren att under 2015fotografera med svartvit- eller färgfilm och visa bilderna vidprisutdelningen om ett år.

Anders Flink visade två finabildspel om våreskadern till Danmark 2014. Det första hadefotograferats och filmats av Kent från Eric Breléns Maxi 999 ”LenaIII”. Det andra hade tagits av Anders själv från IngmarAndreassons Malö 37C ”Felicia”, som seglade en något annan ruttän de andra båtarna – Lena III ovan samt Fortissimo ”Tudela”och Maxi Fenix ”Felicia”.

Eskadern finns beskriven i sinhelhet under Loggböcker på denna webbplats.

Fototävlingens vinnare LenaLind med det nyinstiftade vandringspriset: en Canon T70.

Jan Johansson och LennartWollter gläds med Lena.

Danmarkseskaderns rutt

Malö 37C “Felicias” någotannorlunda rutt

Bara i Danmark . . .

Också bara i Danmark!

Seniorseglarkaffe med stortgemyt. Och vi ses varje onsdag!

Publicerat i 2015: