Full fart på Sjöfartsmuseet

Fullfart på Sjöfartsmuseet

När en grupp seniorseglare idag besökteSjöfartsmuseet under skolornas höstlov var det var det full fart påverksamheten. Trångt i portgången och många småbarn – somsänkte gruppens medelålder så att vi åter blev tonåringar.Härligt!

Under ljudliga illustrationer berättade enguide om sjörövare för en grupp barn. Vi försökte hålla osstill de lugnare delarna och kunde åter konstatera attvuxenmaterialet i form av båtar och sjöfart, etc. fått stryka påfoten till förmån för barnens verksamhet.

Efter en timmes rundvandring och lågmäldaseniorsamtal om gamla tiders sjöfart valde vi att inta lunchkaffet iden näraliggande sjömanskyrkan. Där serverades även mat. Lugntoch mycket trevligt, som vanligt när vi ses. Denna gång extramuntert med diverse roliga historier och betraktelser om dialekter.

Nästa onsdag den 6 november har Seniorseglarnasitt ordinarie årsmöte på LSS. Start kl. 10:00.

Väl mött!

Trångt! Det var ju höstlov

Barnen i centrum på museet

Mer av detta vill vi ha!

Även mer av detta!.

Fin hamnöversikt, tyckte Carl-Erik, Svenoch Anders

Anders och Sven studerar gamla tider

Lasse och Carl-Erik får en stunds elegantvila med inramning av SAL-kuriosa

Lugnare lunchfika på Sjömanskyrkan bredvid

Trevligt som vanligt runt bordet

Publicerat i 2013: