Hälsö

Förstaseglingen med nysjösatta båten

Anders Flink berättar:

Det visade sig attundertecknad med Sven Hansson som mentor och gast var enda deltagarnai denna segling. Starten gick från Björlanda Kile kl 10.00 varmeningen. Mitt startbatteri hade, på grund av lång och omsorgsfullvanvård, bestämt sig för att avsluta sin verksamhet. Felsökningoch byte av förbrukningsbatteri till startposition vidtog. Motornspann som en katt och klockan hade hunnit bli elva.

Iväg kom vi i god vind ochtrevlig segling. Sol från klar himmel men kallt i vinden.

Rundade Björkös sydudde ochkom så småningom fram till Hälsös hamn. Oerfarna som vi var,detta var mitt första besök på Hälsö, hittade vi integästbryggan utan förtöjde utanpå en liten fiskebåt. Språngmarschtill gästtoaletten och sedan en liten vandring runt hamnen. Därhittade vi de generösa och ordentligt skyltade gästbryggorna.

Medhavd matsäck i sittbrunnenoch en stunds vila i solvärmen. Sedan hemsegling. Klockan hade dåblivit närmare tre. Över Hisingen började svarta moln trängas ochvi seglade så fort vi kunde för att komma hem före regnet. Målfotohade behövts för att avgöra utfallet. I samma ögonblick som viknöt fast kom de första dropparna, men vi lyckades i alla fall taoss till bilen hyfsat torra.

En härlig dag och en finstart på säsongen. Tack för gott sällskap Sven!

Stolte Fenix-skepparen Andersi Hälsö hamn

Anders med gipphjälm

Sven upp i dagsljuset

Sven embarkerar – vad ska detbli av de mörka molnen?

Publicerat i 2014: