Hönö Klåva

Hönö Klåva

Anders Flink berättar:

Iväg från Björlanda Kilevid halvelvatiden. Ensam i båten denna gång. Klas Wirdemo hademeddelat att han ansluter landvägen. Hans båt ligger vidutrustningskajen i Hönö Hedens hamn inför våreskadern. Vinden vargod men från fel håll. Motvind hela vägen tills jag siktadeFotöbron. Jag kryssade duktigt tycker jag. Den självslående fockenoch autopiloten skötte sig bra.

Lasse Lundell och Carl-ErikCarlsson som hade anlänt i Lasses motorbåt ringde och undrade närjag tänkte komma. Dom var hungriga. Jag gör vad jag kan! Sa jag ochundrade om jag skulle komma under Fotöbron. Det gjorde jagnaturligtvis men det ser ju aldrig så ut. Jag blev hjärtligtvälkomnad i hamnen och vi kastade oss över våra smörgåsar. Sedanen (mycket) kort promenad efter vilken Klas körde mig i bilen tillHeden för att inspektera nya riggdetaljer på hans Fenix. Sedanhemsegling igen. Samma väg tillbaka med snällare vind denna gång.

Ännu en trevlig dag på sjön.

Publicerat i 2014: