Höstsäsongen inledd på LSS

Höstsäsongenpå LSS inledd

Så var höstsäsongen igång.Den 1 oktober samlades seniorseglarna i klubblokalen LSS i Långedrag.Medlemmarna hade mycket att berätta för varandra om sommarensseglingar och äventyr.

Ordförande Klas Wirdemohälsade välkommen och inledde med att tacka alla som jobbat medjubileumsaktiviteterna, bl a seglingen till och arrangemangen påNordens Ark den 22 augusti – föreningens 20-åriga födelsedag.

Uppkopplingen tillPC-projektorn fungerade tyvärr inte på grund av att ett stift ikontakten brutits av. Anders Flink fick därför utan bildstödpresentera det program han och Sven Hansson lagt upp för hösten.

Programpunkter med reservationför ändringar:

Lena Lindoch Anders Flink berättar om segling med fullriggare i somras

Besök påNostalgicum i Gamlestaden

IngmarAndreasson berättar om sitt båtliv

Besök påEmigranternas hus vid Packhuskajen

ÅrsmöteSeniorseglarna

HusbandetThe Swinging Sailors underhåller

KarloJakobsson berättar om vikingaskeppet Vidfamne

EsbjörnHillberg berättar om kullagertrafiken under 2:a världskriget

Avslutninggenom traditionsenligt Lucia-firande på LSS

Anders kommer att visabildspel om eskadern 2014.

Eskadern 2015 togs upp av SvenTernmalm. Det troliga är att eskadern går upp genom Bohuslän.

Tisdagsseglingarnaventilerades. Liksom några tidigare år blev det magert seglande imaj. Antingen är det kallt eller så regnar det eller så harbåtarna av olika skäl inte sjösatts. Carl-Erik Carlsson föreslogatt seglingarna i större utsträckning går norrut. Nu ligger deflesta seglingsmålen centralt runt Göteborg. Kanske kan vi läggain några tvådagars seglingar med övernattning ombord.

Fototävlingen är nu aktuelloch medlemmarna ombeds skicka högupplösta bilder till FranzMatzinger. Max tio bilder. Mötet diskuterade kriterierna förtävlingen. Någon ansåg att för stor vikt läggs vid detkonstnärliga. Vi kanske ska ha två prisklasser? En allmänt marintkonstnärlig och en för bästa båtbild?

Väl mött den 8:e på LSS!

Nu är höstsäsongen igångpå LSS. Mycket att prata om – seglingar och allehanda äventyr!

Programmakare Anders kämpar med strulande PC-projektor

Publicerat i 2014: