Lena Lind och Anders Flink på äventyr med fullriggaren Sörlandet

Äventyrmed fullriggaren Sörlandet

Så var det åter onsdagsträffoch den här gången samlades seniorseglarna förväntansfullt tillen bildvisning om Lenas och Anders segling med fullriggaren Sörlandeti somras.

Men först framträdde vårgäst Fritiof Pontén från Askims sjöscoutkår. Han hade läst omSeniorseglarnas jubileum i Roderbladet och bad att få komma ochpresentera ett spännande erbjudande. Kåren bildades 1964.Klubbstuga och båtar finns i Hovåshamnen. 120 aktiva medlemsscouterbedriver seglingsverksamhet som präglas av sjömanskap, äventyr ochgemeneskap, inte kappsegling.

Erbjudandet tillSeniorseglarna är att kunna använda scoutkårens båtar underdagtid på vardagar, då ledare och scouter inte har någonverksamhet i Hovås. Här finns 10 optimistjollar, 8 GKSS-Giggar, 6Stortriss, 2 IF och en Misil II.

Segling med Sörlandet

Den 15-24 juni seglade Lenaoch Anders med norska fullriggaren Sörlandet från Fredriksstad tillAberdeen och sedan till Bergen.

Sörlandet är världensäldsta operativa fullriggare. Hon byggdes 1927 och har bl.a. varitskolskepp för skeppsgossar. Stiftelsen Fullriggaren Sörlandetförvaltar skeppet, som även kallas ”The Pearl of Norway”.

Några data: längd medbogspröt 64,15 m, bredd 8,87 m, masthöjd 34,2 m, 27 segel med totalarea 1 236 m2, deplacement 891 ton.

Anders hade sammanställt ettfantastiskt bildspel med både film, stillbilder och informativatexter. Fin musik gav härlig stämning. Vi fick se besättningenarbeta med olika moment på fullriggaren. Här var vårdjuphavsseglare Lena som fisken i vattnet. Kapten hade lika gärnakunnat stanna under däck och överlämna befälet till henne.

Filmavsnitten visade härligsegling, även med hoppande delfiner runt skrovet. Ankomst Aberdeen idimma. Efter tre timmar vid kaj bar det av mot Bergen, där ävenhela flottan i Tall Ships Race lagt till för fest och fyrverkerier.

Många fler av oss hadedefinitivt gärna varit med ombord! Men det finns fler tillfällenframöver. Lena har god kontroll över vilka fullriggare som tar emotbetalande seniorsailors!

OBSnästa träff den 15:e äger rum på Nostalgicum, som visar miljöerfrån 50- och 60-talets Sverige. Ligger på Byfogdegatan 3 iGamlestaden.

Anders styr och Lena kontrollerar kursen på Sörlandet i fint väder

Vår “Fellini” Anders övervakar bildspelet

Sörlandet i Aberdeens hamn

Fullt ställ

Sörlandet

Prydligt skepp

Fritiof Pontén, Askims Sjöscoutkår

Publicerat i 2014: