Höststart på LSS

Höststart på LSS

Så var det åter höstträff på LSS. Ett antal sommarmättadeseniorseglare möte upp på premiären den 28 september.

Programkommittén med Anders Flink och Björn Tuvung visade vad somplanerats fram till Lucia. Trevliga aktiviteter och utflykter somvanligt.

Nästa onsdag den blir det studiebesök hos Hallberg-Rassy. Samåkningtill Ellös lämpligt. Anders återkommer med detaljerad info om tid,plats och annat.

Franz Matzinger håller i fototävlingen även i år. Vill hatävlingsbidragen före Lucia-träffen den 7 december.

Dagseglingarna under sommaren har inte fungerat som de borde enligtmånga medlemmar. Oklart varför det blivit så. Måste analyserasytterligare. Väder och mycket annat är avgörande. Dagseglingarnaär en av föreningens hörnstenar.

Carl-Erik Carlsson berättade om motorstörningar orsakade avtillväxt i dieseltanken, vilket gjort att han inte seglat så oftahan önskat. Han berättade också hur han mastar av och på medhjälp av kranvajern fäst i travare som dras upp i segelrännan ochfixeras på lämplig plats ovanför jämviktspunkten. Måste fixerasbåde uppåt och nedåt.

Ingemar Carlson deltog för första gången i Seniorseglarnasvåreskader, som denna gång gick upp genom Bohuslän. Han berättadeom sina positiva erfarenheter som besättning hos Anders Flink iFenixen ”Gromit”. Även Sture Bergström var med i båten.

Avslutningsvis gick Sven Ternmalm igenom olika seglingsmål iDanmark, som utgångspunkt för kommande detaljplanering i BengtRunges regi.

Vackert höstväder på morgonen följdes av . . . .. . en riktig störtskur . . .

. . . och regndis. Klassiskt höstväder, med andra ord!

Detta hindrade inte programkommittén att presentera ett finthöstprogram. Anders vid datorn som vanligt.

Carl-Erik har inte seglat som han tänkt i sommar – främst orsakatav problem med tillväxt i dieseltanken. Ett gissel många upplevt.

Ingemar Carlson var mycket glad och nöjd med årets våreskader iBohuslän. Bilden på duken visar eskadermedelmmar på en bryggaunder eskadern

Premiärfika på första höstträffen. En av de viktigasteprogrampunkterna!

Sven T avslutade träffen med en sedvanligt initierad och medryckandebeskrivning av fina seglingsmål i Danmark. Nästa års vårseskaderär inte långt borta!

Publicerat i 2016: