Segling med LM22

SENIORSEGLARNASSEGLING TILL BJÖRKÖ/GRÖTÖ

Nedtecknat av Sven H

Målet denna vecka var hamnenpå västsidan Björkö . På måndagen ringde och SMS:ade jag till5-6 medlemmar men intresset var ej så stort för en tisdagstur.Enlig John var flera på Björlanda Kile på väg att rigga av.

Turen blev i min LM 22 iHinsholmen med Sture och Lasse L som gastar.

Väderprognosen sadehögsommarvärme och sydlig vind. I höjd med badhuset satte viförseglet, en genaker som länge väntat på att få göra tjänst.Vinden var kanske 3 m/sek och farten knappt 3 knop. Jag börjadefundera: Hur mycket beväxtning det finns det på båtbotten?

När vi passerat Rivö huvudoch skulle korsa inseglingsrännan, såg vi en Stenafärja påingående och förstod att vi inte skulle hinna före, gick därfören sjömil västerut . Korsade sedan rännan öster om Gäveskär. Omstyrbord hade vi då ett skär med en sälkoloni:

Fortsatte sedan norrut över Rivöfjordens muddermassor. I höjd medMåvholmen började dock vind och fart att avtaga. Eftersom jag vartvungen att vara hemma igen vid 5-tiden ändrade vi målet tillKalvsund. En stund senare hade vinden minskat ytterligare. Vi sänkteribban ett steg till och valde Grötö som hamn, favorit i reprisalltså. Eftersom den sanne seglaren Sture var med i båten, skullevi lägga till för segel. Även här fick vi ge oss, det blevstiltje och vi tuffade in i hamnen för motor.

Det låg redan tre båtar i hamnen när vi kom, men fanns ändå gottom plats. Några besättningar till fartygen syntes dock inte till.Vi intog vår fika vid bordet ovanför tilläggsplatsen. Skön värme,svårt att tro att det den 13:e september. Efter en stund anlände34-fotare, avriggad och med ett pensionärspar som besättning. Vihjälpte till med tilläggningen och flyttade LM 22 ett par meter föratt bereda plats för dem. Stämningen så här i slutet av säsongenär allmänt avslappnad, det var bara att njuta av tillvaron.

Det fanns denna gång ingen tid för promenad på ön. Före avfärdenskulle vi dränera oss. Det finns en toalett i hamnen, men den ärinte så lätt att upptäcka. Den finns i en av raden sjöbodarna,den 3:e från vänster räknat. Den är snygg rymlig, dusch finns därockså, samt skylt enligt nedan. Jag försökte senare i min datorhemma se på bilden av hamnen, kameran verkar dock vara avstängd försäsongen.

Vi satte segel vid bryggan, nu med mellanvindsgenua. Till båtenfinns 6 stycken försegel, mellan 4,5 och 25 m2 stora. Tillsammansmed rev i storen och formstyv båt med blyköl täcker det ett brettvindregister.

Vinden hade nu ökat till sådär 4-5 m/sek och dragit åt västtill, det blev snabb segling mot Rivö Huvud och Hinsholmen. Vi gickdenna gång öster om Stångerholmen. Det finns två grund SO omdenna. Jag brukar alltid gå väster om denna ö. Undvekbottenkänning med hjälp av Stures hand-GPS.

Flaggstyrman

Mannen i Rött

Det gick att segla in i Hinsholmen. Vi tog ner storen i höjd medkanotklubben, fortsatte in mellan bryggorna med en flik av genuan ochgled in mellan stolparna utan dieselhjälp. Och tackade varandra fören fin dag på havet.

Not

Flaggstyrman: Underofficersgrad inom svenska flottan fram till 2012.Heter nu fanjunkare!

Källa Wikipedia

Publicerat i 2016: