Med Maxi 68 till Grötö

Seniorseglarnastisdagssegling till Grötö

Anders berättar:

Det var sydsidans seglingidag. Sture B seglade ut från Fiskebäck med Sven H och mig självsom besättning. Det föreföll som om vi var de enda deltagarna iseglingen.

Frisk vind från VSV, muletmed vissa solgenombrott och löften om sol i eftermiddag.

När jag anlände till brygganlåg Sture förtöjd vid en akterstolpe och tog med hjälp av Sven inett rev i storseglet på Stures Maxi 68. (Det finns bara ett rev på68-an) Med visst besvär kunde jag embarkera och vi kryssade oss ut iFiskebäcks smala inseglingsränna. Motor, sa Sture, varför det? Vitog ut slagen ordentligt i den friska vinden och tog oss fram riktigtduktigt. 68-an är en bättre seglare än man kan tro med dessknubbiga former. Undertecknad höll i rodret medan Sture navigeradeoch Sven latade sig. Vi bytte senare.

Ut över Rivöfjorden där vikom på kollisionskurs med ett mellanstort fraktfartyg och enStenafärja (förstås). Nå, det var inte så farligt. Dom passeradeoss med god marginal innan vi var framme vid södra rännan. Vi togoss upp mot Hisingens södra strand där vi fick lite sjölä. Detblev ganska hoppigt i motsjön. Några slag senare gick vi in mellanStora Varholmen och Grötö och började förbereda tilläggning iGrötös lilla fina hamn. Vi tog ner seglen och Sture startademotorn. ”Alltid i en okänd hamn” sa Sture. Han hade aldrig varitdär förut. På bryggan mötte Lasse L som legat över natt i sinstora motorbåt ”Maria”. Han var på väg norrut och passade påatt ta lunchfika med oss och prata lite grann.

Medan Lasse ordnade med båtengick vi andra tre en promenad och tittade bl a på Grötös berömdaekar som i lä av västsidans rullstensås skickat ut grenar tillotroliga längder parallellt med marken. Vi tittade också tillhandikappbadet där vattnet såg rent och friskt ut. Så småningomtillbaka till hamnen där Lasse precis skulle lägga ut. Kan vihjälpa till? frågade vi. Nä, sa Lasse och manövrerade skickligtut med sin dinge på släp.

Så var det vår tur att styrahemåt. Sture hade lovat spinnackersegling så vi styrde rakt söderutför att senare falla av mot öster och få vinden rakt akterifrån.Det hade mojnat en aning och sjön var inte lika kantig som påförmiddagen. Bommen riggades, Sture tog fram den misstänkt lillasegelsäcken och drog gajar och skot och suggor och poff! så segladevi med spinnacker. Sven styrde, vilket är ett balansnummer, och vigjorde god fart. GPS-en visade att vi nosade på sex knop. Rakaspåret in mot Fiskebäck, där vi lovade upp i hamnen och underStures ledning lade till för segel (naturligtvis). Motorn fick vila.

Vädret har varit soligt ochblåsigt. Seglingen ar varit snabb och rolig. Vi har haft en fintisdag. Tack Sture!

Den här gången seglade vi iStures Maxi 68

Väl i hamn mötte vi Lasseoch hans fina motorkryssare på väg norrut

Fin natur på Grötö

Sture, nu håller vi oss inomramen i alla fall . . .

Sven styrde på återfärden

Med spinnacker gick det undan.Maxi 68 seglar bättre än sitt rykte!

Publicerat i 2016: