Ingmar Andreasson berättar om sitt båtliv

Båtliv,high-tech och annat spännande på onsdagsträffen

Han är Tekn Dr, KTH TekniskFysik, han arbetade med planering av busslinjenät på Volvo under70-talet, han tog fram ett trafikledningssystem för taxi på80-talet. Han har arbetat med förarlös kollektivtrafik sedan 1990,även med styrsystem och simulering av spårtaxi. Han blev professorvid KTH Centrum för Trafikforskning. Numera driver han huvudsakligensitt företag LogistikCentrum AB, etablerat 1988.

Vem? Jo, Ingmar Andreasson,seniorseglare och klarinettvirtuos i husbandet The Swinging Sailors.

En samling noggrant lyssnandeoch även diskuterande seniorseglare hade glädjen att höra Ingmarberätta om sitt båtliv och några av sina mycket intressantaprojekt genom åren.

Ingmar började segla ganskasent i livet, 1977. Vid flytten till Göteborg föll det signaturligt att köpa segelbåt. Första båten blev en Jasmine 25“Vågspel”. Tyvärr blev han påseglad under Tjörn Runt 1988 ochvar sedan utan båt några år.

Så skulle det bli segelbåtigen, denna gång med kompis som delägare. Men han klev av ochIngmar köpte själv sin Malö 34 “Felicia” 1991.

Ingmar har fyra söner ochalla har gillat att segla med under åren. Duktiga seglare som ocksåkappseglar.

Förutom segling i nordiskavatten på egen köl har Ingmar och hans fru hyrt båt med andra paroch seglat i Grekland och Kroatien.

2007 blev det ny båt igen, enMalö 37 C “Felicia”. Ingmar var ofta ute på det välkomnandeoch trivsamma varvet under byggtiden och finputsade på olikalösningar. Resultatet blev ett av Seniorseglarnas flaggskepp.

Ingmar är en erfaren musikantoch har spelat jazz sedan 60-talet, med början i Södertälje. Härär listan över de band där han suttit in som klarinettist:

Crescent City Creepers

Jazz Vendors

KTH Promenadorquester

Swing & Beat Big Band

Spirit of New Orleans

Anne Dal Stompers

Swinging sailors

Joymakers

After Work

Bättre Väder

Swing Team

Det var tack vare spelningarmed The Swinging Sailors som Ingmar blev medlem i Seniorseglarna2011.

Förutom inblickar i Ingmarsfina seglarliv med familjen och andra civila verksamheter fickseniorseglana även ta del av några mycket intressanta projekt handrivit genom åren.

Fokus har varitkollektivtrafik med förarlösa vagnar på marken och i luften. Ettexempel han redovisade var PRT, Personal Rapid Transport, iMorgantown USA. Systemet etablerades 1974 och har fungerat sedandess. Förarlösa vagnar som går på spår en bit ovanförmarknivån. Något för Göteborg?

Vi fick även ta del avliknande projekt i bl a Suncheon i Sydkorea, Arlanda, Kungens Kurvai Stockholm samt Silicon Valley USA. Tyvärr är det så, att deprojekt som nu är vilande först realiseras när trafikinfarkthotar, eller ”fem i tolv”.

Under det efterföljandeseniorseglarkaffet blev det livliga diskussioner om trafiksystem iallmänhet och det Västsvenska paketet i synnerhet!

Ingmar berättar om sittbåtliv. Här den första båten, en Jasmine 25 “Vågspel”, köpt1977

Ingmars nuvarande båt Malö 37 C “Felicia” köptes 2007. Här iSkagens hamn.

“Felicia” vilar i Laesö hamn under eskadern 2012.

Mot Göteborg från Skagen.

“Felicia” med seniorseglare i Staverns hamn under eskadern tillNorge 2013.

“Felicia” i Hälsö hamn under dagsegling.

Projekt i Sydkorea.

Och vad ska vi ha i Göteborg? Högbana, tunnel eller bro?

Publicerat i 2014: