Lars Rydfjäll berättade om sitt båtliv

LarsRydfjäll berättade om sitt båtliv

Den här onsdagen var det Lars Rydfjälls tur att berätta om sittbåtliv.

Lars fick båtlivet i blodet vid Holmön i norra Kvarken. Där vardet mest motorbåtar. Men en kusin hade en 30:a, så det blev en heldel segling i den vanligen krabba sjön i alla fall.

När Lars berättade om köpet av en Stjärnbåt för 500 kr 1977lyste det i ögonen på en och annan seniorseglare. Denna kultbåtligger oss varmt om hjärtat.

Sedan blev det en Maxi 68 för Lars. Trevlig båt på många sätt,men den blev snart lite trång för den växande familjen på fempersoner. Denna förträffliga båt vårdas och används numera avseniorseglare Sture. Lars och Sture seglade en hel del tillsammansmed 68:an. Deras grundinställning var att hellre segla än att läggatill.

Lars var också engagerad som funktionär vid kappseglingar medDrake.

Sedan början av 2000-talet seglar Lars en ägandes Bavaria 34. Hanvisade många bilder från olika eskaderseglingar med båten, bl atill Danmark.

På onsdagsträffen tog Bengt åter upp våreskadern. Nu börjar detbli en stor flotta! Ytterligare en båt har anmält sig. Listan överbesättningar ser också positiv ut. Avsegling runt den 20 maj.Återkomst till Göteborg senast den 5 juni.

Anmälningslista cirkulerades för Seniorseglarnas traditionsenligavårlunch i Kungarummet på GKSS Seglarkrogen den 24 april kl. 12.00.Den som inte kommer till en träff på LSS innan dess kan maila ochanmäla sig till Ulf. Bra om vi redan nu väljer fisk- ellerkötträtt. Då underlättar vi kökets planering.

Idag var det soligt och riktigt vårvarmt i Långedrag. Jollarna hargjorts segelklara. Seniorseglarnas båtar blir nog inte klara förränom några veckor.

Lars Rydfjäll förmedlade positiva upplevelser i båtlivet. Och atthan ägt och seglat Stjärnbåt satte guldkant på anrättningen!

Efter Lars presentation intogs som vanligt lunchkaffe. Lars i mittent.v. får svara på många frågor.

Bengt blir alltmer positiv till läget för våreskadern. Det lutaråt många båtar och besättningar så det räcker

Publicerat i 2019: