Lennart Wollter berättar om sitt båtliv

LennartWollter berättar om sitt båtliv

Dagens soliga vinterträff på LSS hade enmycket givande huvudpunkt:

Lennart Wollters båtliv. Hans presentationsammanfattas nedan.

Efter Lennart fick vi fin information av Ericom hur man räknar ut Vätterns djup och teorin bakomstorcirkelberäkning. Tack Eric!

Nästa träff den 30 januari kommer ThoreHagman från SSRS och berättar om sjöräddningens utveckling. Missainte det!

Lennart Wollters båtliv

Lennart gick med i Seniorseglarna 2012. Den 23januari 2013 samlades 19 förväntansfulla Seniorseglare på LSS föratt höra honom berätta om sitt rika båtliv. Allt hade kunnat ta enände med förskräckels på tidiga 50-talet. Sjuårige Lennart ochäldre brodern samt kompisen Lasse (= Holmstrand, Seniorseglare) gicktill sjöss utan flytvästar i en enmanskanot. En järnten frånbotten fick kanoten att göra en Titanic. De gick iland på Rivö ochvinkade på hjälp. De tre små killarna blev så småningom räddadeav en julleåkande makrillfiskare med rök på Rivö. Han körde domin till Saltholmen – men först när fisken var färdigrökt viddagens slut.

Segling har präglat Lennarts liv. Att hans farKjell Wollter startade SXK:s seglarskola i Göteborg gjorde sitttill. Familjens försa båt var en 40 kvm skärgårdskryssare.Lennarts självförtroende byggdes här tidigt genom ansvaret förbåtens mesan. Första båten för Lennart var en Långedragseka medsprisegel och namnet ”Plums”.

Det blev sjöscouterna i slutet av 50- ochbörjan av 60-talet. Segling i 14 kvm jullar, även J18.

Det stora äventyret kom i och med en kutter.De här båtarna kom från England till västsvenska kommuner på20-30-talen. De kunde köpas förhållandevis billigt. Men mångagick hårt med sten i lasten och därför fanns inte så många kvarpå 50-talet. Lennarts far, som hade en vision, köpte 1956 enoriggad kutter privat på Hönö Klåva för 3 500 kr.

Sjömansskolelärare som han var såg hankuttern som en perfekt utbildningsbåt. Att samverka ombord på enstor båt vid t.ex. segelsättning skulle ge mycket i utbildningen.Kjell försökte intressera andra gå in i projektet, men det gicktrögt ända tills SXK tog över båten – till stor lättnad förLennarts mor. Kryssarklubben riggade och såg till att kuttern blevmycket fin. Namnet blev Gratitude och resten är historia. PåGratitude lärde sig Lennart hantera stora båtar från grunden. Ävenbåtvård, t.ex. omnitning av bord.

Familjen Wollter skaffade så småningom en nyhavskryssare, där Lennart blev delägare. ”Salome” hade en dåligAlbin O21-motor, så den lyftes ur och de seglade utan maskin helasommaren. En mycket nyttig skola skulle det visa sig. Men det blevlite hett i Smögen, då Lennarts hustru fick bommen i huvudet i dentrånga hamnen och vägrade agera gast. Efter att Lennart lagt fastvid en fiskebåt ett tag kom hon dock upp ur ruffen och de kundelägga till med gemensamma krafter.

1970 blev ett år att minnas för Lennart. Dåhjälpte han sin farbror att segla en båt från Malmö till Rom.Lennarts fru och far var även med. Under färden fick han lära sighur tidvatten komplicerar segling. Dessutom var det flottmanöver iengelska kanalen. Värst av allt var förlusten av propelleraxeln.Den satt förskjuten i sidled och hade åkt ut förbi rodret. Vattnetsprutade in, men hålet kunde så småningom tätas med enchampagnekork, tätningspasta och trasor. Sensmoral: ha alltid med enflaska champagne ombord.Färden mot strömmar och tidvatten blev enkamp mot klockan. Bytet av besättning i Bordeaux klarades med minstamarginal. Sensmoral: en sjöman kommer när han kan. Exaktatidslöften är vanskliga. Efter tre dagars väntan i Bordeaux komden svenska reservdelen = axeln fram och kunde monteras.

1972 – 85 förgylldes seglarlivet av denhärliga tvåmastade Laurikostern ”La Vie”, som Lennart vardelägare i. Träbåten på 7,5 ton var trygg och stor och tåldemycket vind. Familjesegling med barnen under dessa år. Enoptimistjolle fick plats på rufftaket. Återigen noterade Lennartvikten av att kunna segla utan tillförlitlig motor. God regel: haalltid ett segel klart för omedelbar hissning. Motorn kan lägga avnär som helst!

Seglingen med SXK:s skutor fortsatte. Nu imitten på 80-talet praktiserade Lennart kombinationensjöscoutledarskap med skutsegling. Kuppen bestod i att alladeltagande sjöscouter bokade sig på samma segling med Gratia såfort prospektet kom i januari, varför Lennart kunde förfoga överbåten för sina två verksamheter. Detta var enda sättet att fåtillgång till Gratia. Hyra båten gick inte. Seglingen gick runtDanmark och upp till Karlskrona. Nattseglingar utöver det vanliga –fyra stycken. En eldriven lanterna gick sönder, men kunde ersättasav en fotogendriven dito. God regel: ha alltid med reservlanternor.Hur många har det?

Så blev det första båten i glasfiberarmeradplast 1985. Olle Enderleins granna seglare OE36. Och den båten ärfortfarande i Lennarts ägo. Hon lystrar till namnet ”Thalatta”och ligger i GKSS Långedrag. Än en gång fick Lennart användningför sin kunskap att segla in i hamn utan motor. Denna gång var deten tappad propeller som krävde en sådan färdighet. Men att korsafärjepassager utan motor kan vara tricky.

Det blir för långt att ta med alla detaljerav Lennarts mycket trevliga presentation. Men i slutet berättade hanom en fantastisk segling i Västindien med en lånad tio tons engelskEndurance. Äventyret avslutades med segling i turistskonare frånFidjiöarna till Honeymoon island. Där var massor av japaner. PåBali testade Lennart en traditionell utriggare. Mycket annorlunda.Sista båt i Lennarts bildkavalkad var Göteborgs sjöscouters ColinArcher-kopia ”Mandalay”, som han seglat skeppare på.

Seniorseglarna tackade Lennart med en stor ochvarm applåd!

Soligt Långedrag

Lennart Wollter

LSS

Publicerat i 2013: